Actinomyces og Nocardia Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om eller kliniske tegn på enten Actinomyces eller Nocardia infektion i luftvejene eller andre organer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Actinomyces og Nocardia Dyrkning


Best/Ord: 10222


Undersøgelse: Actinomyces og Nocardia Dyrkning

Materiale: BAL, trakealsekret, ekspektorat, pus, væv, podning, skyllevæske, drænvæske, spiral
Lokalisation: Angivet i fri tekst, tandkød, tand, cervix, sinus maxillaris (kæbehule)

 
3) 
Prøvemateriale

Bronkoalveolær lavage (BAL) ved udredning af infiltrat, absces ved mistanke om actinomycosis (øvre luftveje) eller nocardiosis. Bronkoalveolær lavage (BAL) er bedst egnet.

Pus fra odontologisk absces, flegmone, intrauterine infektioner hos patienter med spiral, immunsupprimerede med absces ved mistanke om actinomycosis.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

BAL/absces/væske sendes i spidsglas. 
Så vidt muligt før antibiotikabehandling påbegyndes.
Prøvematerialet ophentes efter generelle principper. Podning i eSwab (lyseblåt låg) 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven sendes med det samme, og dersom transport er forsinket, opbevares prøven på køl (2-8°C), indtil afsendelse som skal ske inden for 24 timer.

 
6) 
Svartid

Negative svar: 7 dage.

Positive svar: Tidligst efter 7 dage.

 
7) 
Analyse

Dyrkning i 7 dage og ved vækst udføres resistensbestemmelse.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Negativ dyrkning besvares efter 7 døgn: "Ingen vækst af Actinomyces eller Nocardia"


Positiv dyrkning
besvares enten: "Vækst af Actinomyces" om muligt med speciesidentifikation, samt resistensbestemmelse eller "Vækst af Nocardia", om muligt med speciesidentifikation, samt resistensbestemmelse. Ved positivt svar vil der i kommentarfeltet desuden stå enten "Ingen vækst af Nocardia" eller "Ingen vækst af Actinomyces".

 
9) 
Princip for analysen

Anaerob og aerob dyrkning i 7 døgn. Resistensbestemmelse.

 
10) 
Konfirmation

Mikroskopi og MALDI-TOF MS

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Kontakt vagthavende klinisk mikrobiolog ved behov for rådgivning – Hospital: tlf. 3862 6443.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Er afhængig af prøvens egnethed.

 
13) 
Kvalitetskontrol

ATCC stamme 19296 Nocardia brasiliensis. ATCC stamme Actinomyces.

 
14) 
Måleområde

Ingen.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ingen.

 
16) 
Andre oplysninger

Ingen.

 
17) 
Baggrund

Actinomycosis er en sjælden klinisk diagnose. Den kan give abscesser og fisteldannelser i lunger, mundhule eller i gastrointestinalkanalen. 

Er en sjælden årsag til endokardit.
Kan også forekomme ved intrauterine implantater.

Nocardia er en langsomtvoksende gram positiv stav, der sjældent er årsag til lungeinfektion. Nocardia kan desuden forårsage infektioner i munden samt hoved- og halsområdet med fisteldannelse. Ses primært hos immunsupprimerede patienter.

 
18) 
Litteratur

  1. Manual of Clin Microbiology 12th edition, 2019 
  2. Conville PS. JCM 2017 26;56(1):e01419-17
  3. Könönen E. CMR 2015; 28 (2): 419-442
27.10.2022