Bloddyrkning - Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales til patienter med sepsis eller anden klinisk mistanke om mikroorganismer i blodet. Bloddyrkningssystemet kan også anvendes til andre ursterile væsker som ledvæske, ascites og pleuravæske. Analysen anbefales ikke fra raske personer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord:

NPU17191 - Blod fra perifer vene

EPC00183 - Blod fra arterie

NPU28878 - Blod fra kateter

EPC00150 - Blod i børnekolbe

 
3) 
Prøvemateriale

Voksne: I alt 32-40 mL blod, taget via punktur af perifer vene, eller via intravenøse eller arterielle katetre.


Børn: Højst svarende til 1 % af barnets blodvolumen. Dog maksimalt 3 mL i børnekolben. Ved større børn anvendes voksenkolberne i prioriteret rækkefølge, se nedenfor.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Bloddyrkningskolber, et sæt består af fire kolber (voksne)Blod tages ved aseptisk teknik som punktur af perifer vene, efter at huden er påført et desinfektions-middel (fx alkohol). Eller blod trækkes fra intravenøse/intraarterielle katetre, efter en forudgående desinfektion af studsen, hvor igennem prøven trækkes.

Blodet fordeles i tre forskellige typer kolber med medier til dyrkning af mikroorganismer:

2 aerobe (gråt låg), 1 anaerob (lilla låg) og 1 Mycosis (grønt låg) .

 

Voksne – Første bloddyrkningssæt: 1 sæt (4 kolber), ved behov for senere bloddyrkning tages yderligere 1 sæt (4 kolber).

  • 8-10 mL blod tilsættes til hver kolbe, idet overfyldning af kolber kan medføre både falsk positive og falsk negative resultater. Den optimale blodvolumen i voksenkolben er 10 mL pr. kolbe.  

Børnekolbe:Børn: Der skal bruges specielle kolber til børn, såkaldte børnekolber (lyserødt låg) – de tilsættes mellem 0,5 mL og 3 mL blod pr. kolbe, men den optimale blodvolumen i børnekolben er 3 mL pr. kolbe.

Ved større børn anbefales individuel vurdering, men følgende tabel kan anvendes:

 

 Vægt (Kg)

 Blodvolumen pr.   kolbe (mL)

 Bloddyrkningskolbe(r)

 <15

 3

 1 Børnekolbe

 15-19

 3

 2 Børnekolber

 20-40

 10

 1 Aerob + 1 Anaerob

 >40

 10

 Som voksne

 

Hvis der anvendes almindelige kolber, skal aerobe kolber (gråt låg) prioriteres først.


Prøvetagning:


Prøveregistrering:
Skal foretages via mobilenhed til Rover-app'en som eksempelvis Zebra-enheden. 


Aseptisk teknik anvendes:
Huden skal være synligt ren. Huden desinficeres i et område på ca. 5x5 cm. Hudområdet desinficeres to gange, og midlet tørrer mellem de to påføringer. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.

Anbefalede midler:
Klorhexidinsprit (0,5 % klorhexidin i alkohol 70-85 % v/v).
Jodsprit frarådes generelt til huddesinfektion på grund af risiko for allergi og jodforbrænding.

Rækkefølge:
Såfremt der er luft i slangen ved prøvetagning, tages en aerobe kolbe først.

Prøvetagning særligt for børn: 

SP medsender en klinisk information, jf. ovenstående skema, baseret på barnets vægt.

Denne information medsendes til LABKA, når der rekvireres enten EPC00150: Bloddyrkning (børnekolbe);B eller NPU17191: Bloddyrkning(bacterium+fungus);B, såfremt barnet er under 16 år gammel OG der bliver kun sendt én af de kliniske informationer pr. rekvisition.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Kolberne anbringes ved rumtemperatur.

Ved transport mellem hospitaler bør kolberne ligeledes transporteres ved rumtemperatur.

 
6) 
Svartid

Positive prøver: Foreløbige mikroskopi- og MALDI-TOF-svar af signifikante fund gives hurtigst muligt, oftest indenfor 2 timer efter fundet.

Der afgives altid telefonisk og skriftligt svar ved signifikant fund af mikroorganismer i bloddyrkningskolber.


Endeligt svar: 2-6 dage, afhængigt af mikroorganismens art.


Negative prøver: 5 dage.

 
7) 
Analyse

Mikroorganismer i blod opformeres til detektion i velegnede medier.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Dyrkning og resistens

Kontakt mellem den klinisk mikrobiologiske læge og det personale, der varetager undersøgelsen og behandlingen af patienten kan afgøre, om fundet er af klinisk betydning eller om der er tale om en eventuel forurening af kolberne.

 
9) 
Princip for analysen

Bloddyrkningskolberne inkuberes i op til 5 døgn i et automatiseret system.

Kolberne indeholder et kolorimetrisk vækst-detektionssystem, der påviser mikroorganismer i mediet. Efter detekteret vækst i kolberne, udtages prøve til videre undersøgelse. Der foretages mikroskopi, og om muligt hurtigdiagnostiske undersøgelser med MALDI-TOF MS direkte på blodet, opformering på selektive medier, samt arts og resistensbestemmelse efter generelle mikrobiologiske metoder.

 
10) 
Konfirmation

Sammenhæng mellem fund af mikroorganismer i patientens blod og den kliniske tilstand. Ofte findes samme mikroorganisme i flere kolber taget samtidig eller ved forskellige indstikssteder/tider fra samme patient.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Anbefalinger om empirisk og specifik behandling af sepsis findes i

"Antibiotika – dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog",

der findes som elektronisk håndbog på hospitalets hjemmeside: https://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XF0E6034F68BD24E9C1257E58003D6A19&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Leverandørens QC: Ydelsen af BD BACTEC Plus Aerobic/F-medium er blevet fastsat af flere eksterne kliniske undersøgelser. Sæt indeholdende 10–100 CFU pr. flaske blev evalueret med henblik på påvisning, med 100 % påvisning i BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F-mediet og BD BACTEC Mycosis IC/F-mediet.
På KMA, Hvidovre, finder man, at mindst 80 % af de positive kolber bliver positive indenfor 24 timers inkubation.


Intern QC: Kontinuerlig elektronisk overvågning af dyrkningsfund. Alle fund af

mikroorganismer i blod medfører tværfaglig konference om identifikation, og lægelige anbefalinger fra afdelingen om diagnostik og behandling af patienten.


Ekstern QC: Bloddyrkningssystemet er certificeret svarende til krav fra CLSI.

Afdelingen deltager i et eksternt kvalitetsovervågningssystem, DEKS.

  • Alle fund af mikroorganismer af typer, der overvåges centralt, anmeldes og indsendes til de relevante laboratorier på Statens Serum Institut.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Alle patienter med sepsis indgår i afdelingens kvalitetsovervågning, hvor resultaterne sammenlignes nationalt og internationalt.

Fund af hospitalserhvervede bakteriæmier indgår i RegionH’s Task Force’s arbejde med at overvåge og minimere nosokomielle infektioner.

 
17) 
Baggrund

Mikroorganismer i blodet kan medføre særdeles alvorlig sygdom med høj dødelighed, hvis ikke korrekt behandling påbegyndes hurtigt.

 
18) 
Litteratur

  1. Cockerill FR, et al. Optimal Testing parameters for Blood Cultures. Clin Infect Dis 2004; 38:1724-1730.
  2. -kommentarer til ovennævnte af Weinstein MP, et al. med forfatter svar. Clin Infect Dis 2005; 40: 202- 203.
  3. Rocchetti A, et al. Prospective study of the clinical performance of three BACTEC media in a modern emergency department: Plus Aerobic/F, Plus Anaerobic/F, and Anaerobic Lytic/F. J Microbiol Methods. 2016 Nov; 130:129-132
  4. Menchinelli G, et al. In vitro Evaluation of BACT/ALERT® VIRTUO®, BACT/ALERT 3D®, and BACTEC™ FX Automated Blood Culture Systems for Detection of Microbial Pathogens Using Simulated Human Blood Samples. Front Microbiol. 2019; 10: 221.
  5. CLSI. Principles and Procedures for Blood Cultures. M47-A, vol 27, no 17. Approved Guideline. 2007.
  6. Riedel S, et al. Blood cultures: key elements for best practices and future directions. J Infect Chemother. 2010;16:301–316

30.04.2024