AST (antistreptolysin O)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om tilstedeværelsen af en immunologisk senkomplikation efter infektion med ß-hæmolytiske streptokokker gruppe A – febris rheumatica eller glomerulonephritis.

Analysen anbefales IKKE ved mistanke om akut infektion med ß-hæmolytiske streptokokker gruppe A.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Streptolysin O-antistof; arb.stofk.(proc.);P

 

Best/Ord: NPU08093

 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning (serum 1-2 ml).

Bemærk: Plasma prøver kan ikke anvendes.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Kl. Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C. Prøven kan opbevares i op til 8 dage ved

2 - 8° C. For længere opbevaring må det ske ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres 2 gange pr. uge

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage

 
7) 
Analyse

Rheumajet ASO-Kit fra BIOKIT, S.A. Barcelona, Spanien.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: "AST – (anti-streptolysin O)"

Analysesvar: Analysen besvares i IU/ml

 

Negativt analysesvar: (<200 IU/ml) (normalværdi)

Positivt analysesvar: Ved 80 % af streptokokinfektioner stiger ASL-titeren til > 200 IU/ml – denne grænse betragtes som værende den øvre grænse af normalområdet.

 
9) 
Princip for analysen

Agglutinationstest, hvor en suspension af polystyrol-latexpartikler, coated med rekombinant streptolysin-O, blandes med serum.

Ved indhold af anti-streptolysin-O i prøven vil der fremkomme en tydelig agglutination, og prøven er positiv.

Resultat afgives som titer. 

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Efter en akut streptokok infektion vil ASO stige i løbet af en uge, og vil efter 3 - 5 uger nå maksimum, og i løbet af 6 - 12 mdr. falde til niveau før infektionen.

Bemærk: Anvendes ikke til diagnostik af akutte streptokokinfektioner.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:

Sensitivitet på 98,4 % ved positive prøver og specificitet på 98,1 % ved negative prøver.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren


Ekstern QC: Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality).

 
14) 
Måleområde

200 IU/ml - >6400 IU/ml

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Infektion med ß-hæmolytiske streptokokker gruppe A giver i sjældne tilfælde senkomplikationer i form af febris rheumatica eller glomerulonephritis (post-streptokok sygdom).

 
18) 
Litteratur

  1. Blyth CC & Robertson PW. Pathology, 38: 2; 152-156

18.07.2023