Bordetella pertussis IgG antistof (immunstatus) (kighoste)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Testen påviser IgG antistoffer mod Bordetella pertussis toxin.
Analysen kan bruges ved mistanke om infektion med Bordetella pertussis (kighoste), hvor der ikke har været mulighed for at indsende en podning fra nasopharynx til DNA undersøgelse (PCR), som må betragtes som værende den bedste test til at diagnosticere kighoste.

 

Testen bør kun anvendes til voksne samt børn, ældre end 8 år, for at undgå fejltolkning som følge af antistoffer efter vaccination.

 

Testen indgår som del-analyse i "Pneumoni udredning (atypisk pneumoni) antistoffer" sammen med test for antistoffer mod Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Legionella pneumophila (serogruppe 1-6) – der henvises til særkilt datablad.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Bordetella pertussis antistof;P

 

Best/Ord: NPU13609


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml. Mindste prøvevolumen er 1,0 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C.

Prøven kan opbevares ved 2 - 8° C i op 5 døgn.

Ved behov for længere opbevaring før testning, da kan prøven fryses ved -20° C. 

 
6) 
Svartid

Analysen udføres én gang om ugen, dvs. svartid er ca. 7 dage.

Analysen udføres oftere i udbrudssituationer.


 
7) 
Analyse

Novagnost Bordetella pertussis toxin (PT) IgG

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Bordetella pertussis (kighoste) IgG (immunstatus)


Positiv > 100 IU/ml, forenelig med nylig infektion

Grænseværdi:  > 40 IU/ml - < 100 IU/ml. Ny prøve om 7-10 dage

Negativ:  Ingen tegn til nylig infektion

 
9) 
Princip for analysen

Kvantitativ ELISA (enzyme-linked immunosorbent Assay) – en direkte ELISA, der anvender Bordetella pertussis toxin som antigen. Analysen udføres på en analyserobot - Bep2000 (Siemens).

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Prodocenten oplyser:

Diagnostiske sensitivitet er >98 %

Diagnostiske specificitet er >98 %

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Kighoste forårsages af Bordetella pertussis, og en mildere form forårsages af Bordetella parapertussis. Sygdommen optræder i epidemier med få års mellemrum.
Bordetella spp er meget smitsom, overføres ved aerosolinfektion og vil ved smitte kolonisere det ciliebærende epithel i nasopharynx og bronchierne, der afstødes. Antibiotisk behandling med makrolider efter symptomstart vil kun afkorte forløbet minimalt, da epithelskaden på det tidspunkt er sket. Behandling vil imidlertid medføre en mindre smitterisiko.

Der diagnosticeres i øjeblikket ca. 1.000 tilfælde af kighoste om året. Kighoste kan ses i alle aldersgrupper. Der ses mindre epidemier blandt små børn med 3 - 5 års mellemrum, hvor antallet af tilfælde stiger til ca. det dobbelte, som i de mellemliggende år.

 
18) 
Litteratur

  1. Tine Dalby PhD-thesis 2010: "Whooping cough serology. Development of a diagnostic method and seroprevalence in Denmark". Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark

18.07.2023