Bordetella pertussis/parapertussis DNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Bordetella pertussis/parapertussis (kighoste).

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Bordetella pertussis/parapertussis DNA/RNA

 

SP - Best/Ord: 12145


Undersøgelse: Bordetella pertussis/parapertussis DNA/RNA

Materiale: Podning

Lokalisation: Svælg (pharynx) eller næse-svælgrum (nasopharynx)

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra svælg eller næsesvælgrum.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra svælg eller næse-svælgrum tages med Aptima Multitest rør (orange label og hvidt låg):


For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt


Podning fra næse-svælgrum (nasopharynx):

Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér to gange. Placer podepinden i røret, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget grundigt på.

 

Podning fra svælget (pharynx):

Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer.

 
7) 
Analyse

Et kommercielt assay fra Hologic til brug på Panther Fusion System: Panther Fusion® Bordetella Assay.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: 

Bordetella pertussis DNA Påvist

Bordetella parapertussis DNA Påvist

 

Negativ: 

Bordetella pertussis DNA Ikke påvist

Bordetella parapertussis DNA Ikke påvist


 
9) 
Princip for analysen

Analysen udføres med et kommercielt kit fra Hologic, der analyseres på Panther Fusion systemet. Der benyttes Real-Time PCR til at amplificere et specifikt område af et genom, ved brug af en DNA polymerase. Herved genereres et eksponentielt stigende antal DNA kopier af en patogen-specifik nukleotidsekvens. Til detektion benyttes en fluorescerende probe, der udsender lys, såfremt prøven indeholder probespecifikt DNA.


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.
 
11) 
Vejledning/rådgivning


Kighoste hos børn <6 mdr. er anmeldelsespligtig. Efter 2-3 ugers symptomer er sensitiviteten på analysen lav, og der er derfor risiko for falsk-negative resultater. I stedet kan diagnosen sandsynliggøres ved antistofundersøgelse.

 

For yderligere rådgivning kan vagthavende læge på KMA kontaktes: Hospital tlf3862 6443 eller Praksis tlf. 3862 6445


 
12) 
Sensitivitet/specificitet


Producenten oplyser:

Bordetella pertussis: 20 CFU/mL

Bordetella parapertussis: 163 CFU/mL

 

Producenten oplyser: analysen detekterer også Bordetella holmesii og Bordetella bronchialis, der begge svares ud som Bordetella pertussis.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller som beskrevet af leverandøren. Alle analyser har intern kontrol. 


Ekstern QC: 
Analysen indgår i laboratorieprogram for ekstern kvalitetskontrol (QCMD).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund


Kighoste forårsages af Bordetella pertussis. En mildere form forårsages af Bordetella parapertussis og Bordetella holmesii. Bordetella bronchialis er påvist hos cystisk fibrose patienter. Sygdommen optræder i epidemier med få års mellemrum. Bordetella spp er meget smitsom, og overføres ved aerosolinfektion og vil ved smitte kolonisere det ciliebærende epithel i nasopharynx og bronchierne, der efterfølgende afstødes. Antibiotisk behandling med makrolider efter symptomstart vil kun afkorte forløbet minimalt, da epithelskaden, som forårsager de karakteristiske symptomer, på det tidspunkt er sket. Behandling vil imidlertid medføre en mindre smitterisiko.

Kighoste kan ses i alle aldersgrupper. Der ses mindre epidemier blandt små børn med 3-5 års mellemrum, hvor antallet af tilfælde stiger til ca. det dobbelte antal som i de mellemliggende år.


 
18) 
Litteratur

15.01.2024