Borrelia antistof (intrathekal test)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om neuroborreliose

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: DNK05348

 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml. + Spinalvæske 0,5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,25 ml.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Blod: Vacuette gelglas gold3.5


 

 

Spinalvæske: Sterilt spidsglas 
5) 
Transport/holdbarhed

Ved mistanke om neuroborreliose skal man rekvirere analyse for intrathekal antistofsyntese og blodprøven skal sendes sammen med en samtidigt udtagen spinalvæske til Klinisk Mikrobiologisk Afd.
Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8°  C.

Prøven kan opbevares i op til 14 dage ved 2 - 8° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres 2 gange pr. uge.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage

 
7) 
Analyse

IDEIA Lyme Neuroborreliosis

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Borrelia antistof (intrathekal test)


Borrelia IgM
Negativ‌Intrathekal syntese af Borrelia specifikke IgM antistoffer ikke påvist
Positiv‌Intrathekal syntese af Borrelia specifikke IgM antistoffer påvist; besvares tillige med beregnet indeks
Borrelia IgG
Negativ‌Intrathekal syntese af Borrelia specifikke IgG antistoffer ikke påvist
Positiv‌Intrathekal syntese af Borrelia specifikke IgG antistoffer påvist
‌Antistofsyntese kan ofte påvises fra 2. sygdomsuge. Testen kan gentages hos patienter med mistænkt tidlig neuroborreliose. En senere test kan være positiv, også selvom specifik behandling er påbegyndt.
‌Et positivt IgM-indeks er oftest normaliseret 6 - 9 måneder efter korrekt behandling
‌Et positivt IgG-indeks kan persistere i flere år, trods korrekt og effektiv behandling

 
9) 
Princip for analysen

Enzymimmunoanalyse (EIA) på BEP2000. Både serumprøve og spinalvæske analyseres for både IgM og IgG ved hhv. μ- og γ-capture ELISA.
For reaktive spinalvæsker beregnes en indeksværdi, der relaterer signalet i spinalvæsken i forhold til i serum.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved positivt svar kontaktes rekvirenten telefonisk af mikrobiologisk læge, hvis ikke patienten er i relevant behandling.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: Producenten oplyser: Serum og spinalvæske fra 25 patienter med klinisk defineret tidlig neuroborreliose med nedenstående resultater:


‌Intrathekal syntese (N=25)Pos/Neg
‌IgM-indeks‌‌12/13
‌IgG-indeks‌18/7
‌IgM- eller IgG-indeks‌19/6

Analysens beregnede sensitivitet for tidlig neuroborreliose er således 19/25 = 76 %. Sensitiviteten øges med sygdomsvarigheden.

 

Specificitet: Analysen kan give falsk positive resultater fra patienter med neurosyphilis.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

IgM og IgG analysen besvares hver for sig som positive eller negative.

Positive analyser besvares endvidere med et beregnet indeks.

Cut-off til negative prøver er Indeks 0,3.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Lyme borreliose er en multiorganinfektion forårsaget af den flåtbårne spirokæt Borrelia burgdorferi sensu lato. Lyme borreliosis er den mest almindelige insekt-overførte humane infektionssygdom i Europa. 

Infektionen er karakteriseret af en række forskellige kliniske symptomer og inddeles i tre stadier og neuroborreliose er den hyppigst forekommende stadie 2 manifestation.
Neuroborreliose er en meningoradiculit og er kendetegnet ved fluktuerende radikulære (zoster-lignende) smerter med eller uden samtidig parese. Parese involverer hyppigst kranienerverne. Infektionen er oftest selvlimiterende, men kan også progrediere i kronisk neuroborreliose (>6 mdr. varighed) med parenkymatøs involvering. Pleocytose i spinalvæsken er et obligatorisk fund ved neuroborreliose og påvisning af intrathekal antistofsyntese mod Borrelia burgdorferi fastslår Borrelia-infektion som ætiologi.


 
18) 
Litteratur

  1. Manual of Clin Microbiology 12th edition, 2019
  2. DSKMs klaringsrapport om Lyme Borreliose 2. udgave, DSKMs hjemmeside: http://dskm.dk/onewebmedia/Borrelia%20klaringsrapport%202.udgave%202014.pdf
  3. Hansen K & Lebech AM. Ann. Neurol 1991;30:197-205
03.05.2023