Chlamydia og gonokokker DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Chlamydia trachomatis eller

Neisseria gonorrhoeae.

Alle Chlamydia trachomatis prøver undersøges for Neisseria gonorrhoeae.

Ved primær mistanke om Neisseria gonorrhoeae infektion anbefales det, at der samtidigt foretages dyrkning for Neisseria gonorrhoeae.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Chlamydia og gonokokker DNA/RNA


Best/Ord: 12250


Undersøgelse: Chlamydia og gonokokker DNA/RNA

Materiale: Podning, urin

Lokalisation: Cervix, svælg, vagina, rektum, urethra, øje

Lokalisation urin: .

 
3) 
Prøvemateriale


Kvinder: Podning fra urethra, cervix, vagina, rektum og svælg, (urin er mindre egnet)

Mænd: Førstestråle urin, rektum og svælg

Spædbørn: Øjne og svælg

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Hologic Aptima;

 

Unisex swab (hvid): Urethra, cervix, rektum, svælg eller øjne med (blå pind).

Renseswab (hvid podepind) kun til cervix.

 

Urin prøvetransportmedium (gul): med prøvekop og patient vejledning:

Brug den først ladte urin og fremsend den i det specielle urin-prøvetransportmedium fra Hologic.

 

Send ikke urin i spidsglas, da denne prøve har nedsat holdbarhed.

 

Multitest-prøvetagningssæt (orange): til vaginalpodning - selvprøvetagning hos lægen eller i eget hjem. Kan også bruges til prøver fra rektum, svælg og øjne. 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 2 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 27° C.

Urin skal opbevares ved 2 - 8° C. Prøven må ikke fryses.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 5 dage.

 
7) 
Analyse

Chlamydia trachomatis TMA Hologic Aptima.

Analysen foretages altid sammen med Neisseria gonorrhoeae TMA Hologic Aptima.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Chlamydia trachomatis (TMA) påvist. Ny chlamydia prøve (re-testning) anbefales om 3 måneder. Formålet med denne kontrol er adfærdsregulering og ikke behandlingskontrol.

Negativ: Chlamydia trachomatis (TMA): Ikke påvist.

 

Positiv: N. gonorrhoeae konfirmatorisk test (TMA2): Påvist

Alle N. gonorrhoeae er konfirmeret ved påvisning af to uafhængige targets, derfor TMA2.

Svarkommentar: Behandl patienten med empirisk antibiotika regime. Indkald patient til podning for GK-dyrkning og resistens (E-swab) mhp overvågning af resistensudvikling. Bestil "Neisseria gonnorrhoeae (gonokokker) dyrkning" i WebReq/SP.

 

Negativ: N. gonorrhoeae (TMA): Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Chlamydia trachomatis TMA Amplified DNA test. TMA er transcription-mediated amplification og kan betragtes som en variant af PCR.

Neisseria gonorrhoeae Hologic Aptima TMA.

Analysering på robot (Panther).

 
10) 
Konfirmation

C. trachomatis analysen konfirmeres ikke.

Positive C. trachomatis prøver fra rektum videresendes til LGV undersøgelse på Statens Serum Institut.

 

Neisseria gonorrhoeae analysen konfirmeres ved gentestning af prøven og påvisning af alternative Neisseria gonorrhoeae targets.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner fra 2015.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser: 0,25 Inclusion forming unit/assay for Chlamydia trachomatis

Producenten oplyser: 50 Neisseria gonorrhoeae colony forming units/assay

 

Producenten oplyser: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Der anvendes analysekontroller som beskrevet af leverandøren. Alle analyser har intern kontrol.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Chlamydia trachomatis er en human patogen bakterie, der forårsager urethritis, cervicitis, underlivsbetændelse eller konjunktivitis/pneumoni hos nyfødte. Infektionen er kendetegnet med dysuri, udflåd, kontaktblødning og underlivssmerter, men er ofte asymptomatisk. Chlamydia trachomatis infektion kan give øget risiko for infertilitet og ektopisk graviditet. Rektal Chlamydia kan være Lymfogranulomavenereum (LGV) – en ulcerøs sygdom i tarmen. Antibiotika behandling er med doxycyklin, 100 mg x 2 i 7 dage.

 

Neisseria gonorrhoeae er en human patogen bakterie, der forårsager urethritis, cervicitis, proctitis, underlivsbetændelse eller konjunktivitis hos nyfødte. Sygdommen er sjælden, hvorfor den kan overses. Infektionen er kendetegnet med dysuri, udflåd, kontaktblødning og underlivssmerter, men kan være asymptomatisk. Ved behandling med antibiotika er førstevalg ceftriaxone i kombination med azithromycin, eller andet antibiotika efter resistensbestemmelse. De første isolater med nedsat følsomhed for ceftriaxone er påvist i 2011.

 
18) 
Litteratur

Se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner fra 2015.
19.04.2022