Chlamydia og gonokokker DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Chlamydia trachomatis eller Neisseria gonorrhoeae.

Ved primær mistanke om Neisseria gonorrhoeae infektion anbefales det, at der samtidigt foretages dyrkning for Neisseria gonorrhoeae.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Chlamydia og gonokokker DNA/RNA


Best/Ord: 12250


Undersøgelse: Chlamydia og gonokokker DNA/RNA

Materiale: Podning, urin

Lokalisation: Cervix, svælg, vagina, rektum, urethra, øje

Lokalisation urin: .

 
3) 
Prøvemateriale


Kvinder: Podning fra urethra, cervix, vagina, rektum og svælg, (urin er mindre egnet)

Mænd: Førstestråle urin, rektum og svælg

Spædbørn: Øjne og svælg

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Hologic Aptima;

 

Unisex swab (hvid label): Urethra, cervix, rektum, svælg eller øjne med (blå pind).

Renseswab (hvid podepind) kun til cervix.

 

Urin prøvetransportmedium (gul label): med prøvekop og patient vejledning:

Brug den førstladte urin og fremsend den i det specielle urin-prøvetransportmedium fra Hologic.

 

Send ikke urin i spidsglas, da denne prøve har nedsat holdbarhed.

 

Multitest-prøvetagningssæt (orange label): til vaginalpodning - selvprøvetagning hos lægen eller i eget hjem. Kan også bruges til prøver fra rektum, svælg og øjne. 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 2 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 27° C.

Urin skal opbevares ved 2 - 8° C. Prøven må ikke fryses.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 2 dage.

 
7) 
Analyse

Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae TMA Hologic Aptima.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Chlamydia trachomatis (TMA) påvist. Ny chlamydia prøve (re-testning) anbefales om 3 måneder. Formålet med denne kontrol er adfærdsregulering og ikke behandlingskontrol. Alle prøver, som er svagt positive for C. trachomatis, bliver konfirmeret. 


Negativ: Chlamydia trachomatis (TMA): Ikke påvist


 

Positiv: N. gonorrhoeae konfirmatorisk test (TMA2): Påvist

Alle N. gonorrhoeae er konfirmeret ved påvisning af to uafhængige targets, derfor TMA2.

Svarkommentar: Behandl patienten med empirisk antibiotika regime. Indkald patient til podning for GK-dyrkning og resistens (E-swab) mhp overvågning af resistensudvikling. Bestil "Neisseria gonnorrhoeae (gonokokker) dyrkning" i WebReq/SP.

 

Negativ: N. gonorrhoeae (TMA): Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae TMA Amplified DNA test. TMA er transcription-mediated amplification og kan betragtes som en variant af PCR.

Analysering på robot (Panther).


 
10) 
Konfirmation

C. trachomatis analysen konfirmeres ved svagt positive prøver.

Positive C. trachomatis prøver fra rektum fra mænd videresendes til LGV undersøgelse på Statens Serum Institut. Ved kontakt til Klinisk mikrobiologisk afdeling kan andre relevante prøver også sendes til LGV undersøgelse.

 

Neisseria gonorrhoeae analysen konfirmeres ved gentestning af prøven og påvisning af alternative Neisseria gonorrhoeae targets.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner fra 2015.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser: 0,25 Inclusion forming unit/assay for Chlamydia trachomatis

Producenten oplyser: 50 Neisseria gonorrhoeae colony forming units/assay

 

Producenten oplyser: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Der anvendes analysekontroller som beskrevet af leverandøren. Alle analyser har intern kontrol.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Chlamydia trachomatis er en human patogen bakterie, der forårsager urethritis, cervicitis, underlivsbetændelse eller konjunktivitis/pneumoni hos nyfødte. Infektionen er kendetegnet med dysuri, udflåd, kontaktblødning og underlivssmerter, men er ofte asymptomatisk. Chlamydia trachomatis infektion kan give øget risiko for infertilitet og ektopisk graviditet. 

Rektal Chlamydia kan være Lymfogranulomavenereum (LGV) – en ulcerøs sygdom i tarmen. Antibiotika behandling af LGV er doxycyklin, 100 mg x 2 i 7 dage.

 

Neisseria gonorrhoeae er en human patogen bakterie, der forårsager urethritis, cervicitis, proctitis, underlivsbetændelse eller konjunktivitis hos nyfødte. Infektionen er kendetegnet med dysuri, udflåd, kontaktblødning og underlivssmerter, men kan være asymptomatisk. Ved behandling med antibiotika er førstevalg ceftriaxone, eller andet antibiotika efter resistensbestemmelse. De første isolater med nedsat følsomhed for ceftriaxone er påvist i 2011.

 
18) 
Litteratur

  • Se Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner fra 2015
22.09.2023