Clostridium difficile Undersøgelse for

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales på mistanke om diarré forårsaget af toxin-producerende Clostridioides difficile (kaldet Clostridium difficile). Sædvanligvis er der ikke indikation for analysen, hvis patienten har formet afføring, ligesom der ikke er indikation for kontrolanalyser efter endt behandling, såfremt patienten ikke har symptomer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Clostridium difficile Undersøgelse for

 

Best/Ord: 59120


Undersøgelse: Clostridium difficile Undersøgelse for

Materiale: Podning

Lokalisation: Rektum

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra rektum.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Rektalpodningen skal tages med en fecalSwab (orange låg).


 


  • Tag podning med podepinden fra endetarmen. (Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen). Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces

  • Skru låget af plastglasset og stik podepinden ned i transportmediet med spidsen først

  • Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt

  • Sæt stregkodeetiketten fra prøvetagningsblanketten på langs af røret

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage med forventet svar den efterfølgende dag.

 
7) 
Analyse

Toxigen C. difficile DNA PCR

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Toxigen C. difficile: Påvist 

Negativ: Toxigen C. difficile: Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kædereaktion, PCR). Opformerede PCR-produkter identificeres med specifikke prober (5'-nuclease-assay).

 
10) 
Konfirmation

Analysen er internt konfirmeret.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hospital tlf.: 3862 6443 el. Praksis tlf.: 3862 6445


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sammenlignet med dyrkning har analysen en sensitivitet på 99,0 %.

Sammenlignet med dyrkning har analysen en specificitet på 97,4 %.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Negative kontroller, samt positiv C. difficile kontrol (tcdB+, cdtA+) inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Kontrol virus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol. 

 
14) 
Måleområde

Analysen besvares kvalitativt.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej, analysen er udviklet og valideret internt på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 445, Hvidovre Hospital.

 
16) 
Andre oplysninger

Det anbefales kun at sende én prøve fra hver diarre-patient, idet der har vist sig stor overensstemmelse (98,1 %) mellem prøver taget fra samme patient indenfor et døgn. Det kan være relevant at gentage analysen, hvis der er fortsat klinisk mistanke trods et negativt analysesvar.

 
17) 
Baggrund

Toxin-producerende Clostridioides difficile er i Danmark den hyppigste årsag til hospitalserhvervet diarré. Virulens forårsages af de to toxiner, toxin A, kodet af genet tcdA, og toxin B, kodet af genet tcdB. Nogle toxinproducerende isolater producerer endvidere et binært toxin, kodet af generne cdtA og cdtB.

C. difficile PCR-analysen påviser tilstedeværelse af toksin B (kodet af genet tcdB) og binært toksin (kodet af genet cdtA).


 
18) 
Litteratur

  1. AM. Hoegh, JB. Nielsen, A. Lester, A. Friis-Møller, K. Schønning. A multiplex, internally controlled real-time PCR assay for detection of toxigenic Clostridium difficile and identification of hypervirulent strain 027/ST-1. Eur. J. Clin. Microbol. Infect. Dis. 31:1073-1079 (2012); pmid 21938539.
18.09.2023