Coronavirus SARS-CoV-2 og Influenza A + B POCT

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen er indiceret, hvor hurtig afklaring af infektionsstatus for SARS-CoV-2 og Influenzavirus type A og B ønskes:

  1. med henblik på kontaktisolation af patienten
  2. med henblik på differentialdiagnose overfor meningitis


 
2) 
Rekvisition

WebReq: udbydes ikke praksis

 
Best/Ord: 52055


Undersøgelse: Coronavirus SARS-CoV-2 og Influenza virus A+B DNA/RNA

Materiale: Podning, nasopharynxsekret

Lokalisation: Podning fra svælg eller næsesvælgrum (nasopharynx)


Bemærk: POC testen må kun bestilles hvis man lokalt i afdelingen, f.eks. Akutmodtagelsen, selv analyserer på Cobas Liat POC udstyr, godkendt af KMA.

 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharyngealt sug, podning fra nasopharynx eller svælg


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra nasopharynx eller svælg tages med ESwab (lyseblåt låg).
 
5) 
Transport/holdbarhed

Positive prøver bedes transporteret til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter lokal analyse. Inden transport opbevares prøve ved 4°C

 
6) 
Svartid

20 minutter fra analysestart

 
7) 
Analyse

cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv

SARS-CoV-2: Påvist

Ved symptomer skal patienten isoleres ved indlæggelse på hospital

Influenzavirus type A eller B: Påvist

Ved indlæggelse på hospital skal patienten isoleres


Negativ:
SARS-CoV-2 og/eller Influenzavirus type A og B: Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kæde reaktion, PCR) på lokal "Point-of-Care" Liat platform. Opformerede PCR produkter identificeres med specifikke prober

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for teknisk support eller rådgivning omkring analysen kontaktes KMAs POCT specialist på 2452 9190 hverdage 8:00 – 15:30

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet:

SARS-CoV-2: 1,2x10-2 TCID50/ml (12 copies/ml)


Influenza A: 2x10-3 – 2x10-2 TCID50/ml; Influenza B: 2-4x10-3 TCID50/ml


Specificitet:

Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen bliver kvalitetssikret under KMAs Point-of-Care kvalitetssikrings program.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket og FDA godkendt

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund


 
18) 
Litteratur

1. *Producent: cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, Roche Molecular Systems
20.02.2024