Cytomegalovirus (CMV) antistof (sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om primær cytomegalovirus (CMV) infektion blandt andet hos gravide eller ved mistanke om reaktivering (især hos immun-inkompetente patienter).

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Cytomegalovirus-antistof-P

 

Best/Ord.: NPU01846


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Holdbar i 4 uger ved 2 - 8° C, 7 dage ved 25° C, 3 måneder ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen foretages alle hverdage.

Maksimale svartid: under 4 dage.

 
7) 
Analyse

Elecsys CMV IgM Cobas

Elecsys CMV IgG Cobas

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Cytomegalovirus (CMV) antistof (sygdom?)


‌IgM og IgG svar‌Tolkning
‌Positiv‌IgM / IgG antistoffer påvist
‌Negativ I‌gM / IgG antistoffer ikke påvist
GrænseværdiIgM / IgG resultat kan ikke tolkes.
Ny prøve om 2 - 4 uger

‌Analyseresultat

Tolkning og yderligere analyse

‌IgM
IgG
‌Positiv*‌Positiv‌Forenelig med aktuel infektion, enten primær eller reaktivering‌Suppleres med CMV IgG aviditet
‌Positiv‌Negativ‌Mulig aktuel infektion ‌Ny prøve efter 2 - 3 uger, med henblik på påvisning af IgG serokonversion 
‌Negativ**‌Positiv
‌Tidligere infektion‌IgM antistoffer forsvinder ca. 3 - 4 måneder efter infektion
‌Negativ‌Negativ‌Ingen aktuel eller tidligere infektion‌Kan være i tidlig fase, og udelukker ikke CMV infektion
*Ved IgM grænseværdi og samtidigt IgG positive suppleres med CMV IgG aviditet
**Prøver sendt til CMV aviditet fra andet laboratorium, som tidligere er fundet IgM positive/grænseværdi og samtidig IgG positive lokalt, verificeres med CMV antistof og undersøges for CMV aviditet  

 
9) 
Princip for analysen

Elektrokemiluminescensimmunoassay "ECLIA". Analyseplatform er en COBAS6000, Roche Diagnostics.

Analyseprincip: CMV IgM ved μ-absorptionsanalyseprincip. CMV IgG ved Sandwichprincip.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke. Alle IgM positiv eller grænseværdi og samtidig IgG positive prøver testes for CMV IgG aviditet.


 
11) 
Vejledning/rådgivning

Gravide kvinder, der er IgM og IgG positive med lav / middel / høj  avide IgG antistoffer, afhængig af gestationsalder henvises til obstetriker med henblik på vurdering ved hjælp af ultralydsscanning og evt. amniocentese på grund af risiko for vertikal smitte og kongenit CMV syndrom.
En graviditet afsluttes ikke på baggrund af antistof og aviditets-undersøgelser alene, men må bero på en samlet vurdering af eventuel amniocentese og ultralydspåviste skader hos fosteret. Langt størsteparten af fostre, der fødes af mødre med CMV-infektion, er asymptomatiske. Få, især hos kvinder med primær infektion, fødes med skader, hvoraf den hyppigste er døvhed. 

 

Hos immunkompetente giver primær infektionen hyppigst et mononucleose-lignende billede med protraheret feber og træthed ledsaget af lymfocytose, men i mindre grad med lymfeknudesvulst end ved EBV.
Ofte ses elevation af lever transaminaser.
Hos immunsvækkede patienter kan CMV reaktivere og give anledning til alvorlig sygdom.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser i package insert:

IgM: Klinisk sensitivitet 79,4 % til 100 % (365 gravide med primær CMV)

IgG: Klinisk sensitivitet: 100 % ved tidligere infektioner (158 prøver fra gravide)

 

Producenten oplyser i package insert:

IgM: Analytisk specificitet: 92,3 % (381/413); Klinisk specificitet: 92,9 % til 96,6 % (1646 bloddonorer)

IgG: Analytisk specificitet: 96,6 % (testning af 437 potentielt krydsreagerende prøver)

Klinisk specificitet: 96,8 % - 99,4 % (1668 bloddonorer og gravide)

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af producenten.


Ekstern QC: Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality). 

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Størstedelen af befolkningen vil på et tidspunkt blive inficeret med CMV.

Det kliniske billede afhænger af alder og immunstatus strækkende sig fra den subkliniske infektion hos den normale immunkompetente vært, kongenit CMV syndrom hos neonatale, et mononukleose-lignende sygdomsbillede hos unge til alvorligt forløbne CMV-pneumonier hos transplantationspatienter og CMV retinitis hos AIDS patienter.

 

Som andre herpesvira etablerer CMV en latent infektion hos værten og ved efterfølgende immunsuppression eller kemoterapi kan sygdommen reaktiveres.

 

CMV er den hyppigste årsag til intrauterin infektion i første trimester med betydelige fosterskader, især som følge af primær infektion, men skader kan også ses som følge af en reaktivering.

 
18) 
Litteratur

  1. Diagnostik af kongenit cytomegalovirusinfektion i Danmark. Ugeskr Læger 2018;180:V03180221
  2. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th edition. 2020.


16.11.2022