Echinococcus Mikroskopi

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om Echinococcus granulosus

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 41020


Undersøgelse: Echinococcus Mikroskopi

Materiale: Cystevæske

Lokalisation: Lever

 
3) 
Prøvemateriale

Cystevæske fra lever

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Cysteindhold i spidsglas eller tilsvarende rør uden tilsætning.
KMA skal adviseres, før prøven tages.

Prøvetagning straks efter ekstirpation af cysten.

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven må ikke fryses.

 
6) 
Svartid

Mikroskopi foretages i laboratoriets åbningstid på hverdage, og udføres ved henvendelse til KMA.

Svar afgives telefonisk og elektronisk samme dag.
I nogle tilfælde vil laboratoriet videresende prøven til PCR på SSI.

 
7) 
Analyse

Mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv mikroskopi: Echinococcus granulosus påvist


Negativ mikroskopi: Echinococcus granulosus ikke påvist


 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af Echinococcus granulosus ved mikroskopi.

 
10) 
Konfirmation

I nogle tilfælde sendes prøvemateriale til PCR på SSI.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved mistanke om echinokokcyste, bør påvisning af antistof eller DNA udføres. Udføres på SSI. Negativt mikroskopisvar udelukker ikke en echinokokinfektion. Behandling er en specialistopgave, som ofte omfatter kirurgi og langvarig antibiotikabehandling.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitiviteten af mikroskopi er lavere end ved undersøgelse med PCR metode. Man bør derfor sikre sig, at der også sendes materiale til PCR på SSI (R-1006).

 
13) 
Kvalitetskontrol

Afdelingen indgår i eksternt kvalitetskontrol UK NEQAS omfattende parasitologi.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Bioptering fra echinokokcyste er farlig. Materiale fra cysten kan udløse anafylaktisk chok, cysten kan inficeres sekundært, og echinokokkerne kan spredes i patienten.

Materialet er smittefarligt, hvis det ikke er formalinfikseret.

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

 
17) 
Baggrund

Infektion med Echinococcus granulosus (hunde-dværgbændelorm) og Echinococcus multilocularis (ræve-dværgbændelorm) er alvorlig, og viser sig ved solitære eller multiple cyster i forskellige organer, primært leveren.

En lang inkubationstid på 5-15 år medfører, at diagnosen ofte først stilles ved fremskreden sygdom.

Ved mistankeom echinokok-sygdom anvendes billeddiagnostiske metoder i kombination med serologi (laves på SSI). Mikroskopi af cystevæske kan komme på tale ved aspiration fra solitære levercyster - bemærk at dette kan udløse anafylaktisk reaktion og sprede parasitten, og bør derfor kun finde sted under pågående antiparasitær behandling. Dette er en specialistopgave. 

 
18) 
Litteratur

  1. Brunetti E et al. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Tropica, 2010, 114:1–16 PMID:19931502
29.11.2022