Epstein-Barr virus antistof (Sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales primært ved mistanke om primær Epstein-Barr virus (EBV) infektion (mononucleose). Serologisk undersøgelse er den primære diagnostiske analyse ved mistanke om mononucleose. Kan suppleres med PCR på blod, men kan ikke erstattes af denne.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: P-Epstein-Barr virus-antistof (liste)

 

Best/Ord: NPU14054


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma citrat, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.

Længere opbevaring bør ske ved minus 20° C.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C, hvor den kan opbevares i op til 7 dage.


 
6) 
Svartid

Analysen foretages alle hverdage.

Maksimale svartid: under 4 dage

 
7) 
Analyse

LIAISON EBV IgM

LIAISON EBNA IgG

LIAISON VCA IgG


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Epstein-Barr virus (EVD) antistof (Sygdom?)
EBV-serologi besvares i henhold til nedenstående skema

Resultat: 

Klinisk situation:
VCA-IgMVCA-IgGEBNA-IgG
---Ikke tidligere EBV infektion
+--Mulig primær EBV infektion
(+)/+/++-/(+)/+-Primær EBV infektion, tidlig fase
+++/++-/(+)Primær EBV infektion, sen fase
-+/++-/(+)/+ Tyder på primær EBV infektion, for <3-6 mdr. siden
-+/+++/++Tidligere EBV infektion
+/+++/+++/++"Reaktivering". Klinisk betydning ukendt 

 
9) 
Princip for analysen

Kemiluminescens Immunoassay (CLIA) på LIAISON XL analyse instrument (DIASORIN)


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.


 
11) 
Vejledning/rådgivning

Primær infektion med CMV og EBV kan klinisk ligne hinanden (eksempelvis i forbindelse med leverpåvirkning). Man bør derfor overveje at teste for begge virus ved klinisk mistanke om den ene.


Vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling står altid til rådighed med henblik på tolkning af analyseresultater: Hospital: tlf. 3862 6443 eller Praksis: tlf. 3862 6445.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Den diagnostiske sensitivitet og specificitet er af producenten opgivet til:

EBV IgM: sensitivitet: 98 % (n=277), specificitet 99 % (n=1667)

EBNA IgG: sensitivitet. 99 % (n=1645), specificitet 98 % (n=419)

VCA IgG: sensitivitet 99 % (n=1849), specificitet 96 % (n=236)

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af producenten.


Ekstern QC: Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja/Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Epstein-Barr virus (EBV) er et humanpatogent herpesvirus, der primært inficerer næsesvælget hos mennesker. Hos børn forløber infektion ofte subklinisk, mens unge og voksne ofte udvikler mononucleose.

Immun-inkompetente individer har ofte flere og sværere symptomer ved EBV infektion. EBV kan give anledning til infektion i mange organsystemer (CNS, hepatit, pancreatit pneumoni, myocardit mv.) og er associeret med flere cancertyper bla. Hodgkins og non-Hodgkins lymfom, nasopharyngealt carcinom og Burkitts lymfom.

Infektionen etablerer sig efter det akutte stadie latent i B-lymfocytterne, med en mulighed for senere at kunne reaktiveres.

 
18) 
Litteratur

1. Diasorin, Package insert

18.07.2023