Denguevirus antigen- og antistofundersøgelse

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Klinisk mistanke og relevant rejseanamnese mellem 35° nord og 35° syd for ækvator, svarende til udbredelsen af vektoren (Aedes spp.)

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: DNK35279 P—Dengue virus antigen og antistof; arb.k.(liste; proc.)

 
3) 
Prøvemateriale

Humant serum, plasma eller fuldblod.

Mindste prøvevolumen: 150 µL.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Fuldblod/plasma tages i rør med heparin, EDTA eller natriumcitratbuffer, mens fuldblod til serum henstår i rør uden antikoagulant i 30 minutter med henblik på blodkoagulation før centrifugering.


Vacuette gelglas gold3.5


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning til test med det samme.

Prøven kan opbevares ved 2-8 °C i højst 3 dage før analyse.
Plasma- og serumprøver kan fryses ved testning efter 3 døgn.

 
6) 
Svartid

Prøver, der kommer ind i afdelingen inden kl. 14.00 på hverdage, svares ud samme dag.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: Under 2 dage på hverdage.

 
7) 
Analyse

SD BIOLINE Dengue duo. Påviser særskilt NS1 (højt konserveret Denguevirus glucoprotein – påvises fra dag 1 til 9 efter feberudbrud), IgM (påvises fra dag 5 til 10 ved primær infektion og tidligere ved sekundær infektion) og IgG (påvises fra dag 14 og livslangt ved primær infektion og indenfor 1-2 dage efter sekundær infektion).

Testen påviser humane IgG/IgM antistofferne mod alle 4 dengueserotyper.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelse: Denguevirus antigen- og antistofundersøgelse

 

Dengue NS1 Ag:

Positiv: Denguevirus antigen er påvist

Negativ: Denguevirus antigen er ikke påvist

Inkonklusiv: Fremsendelse af ny prøve anbefales

Dengue IgG/IgM:

IgM positiv, IgG negativ: Testen er forenelig med primær dengue infektion

IgM positiv, IgG positiv: Testen er forenelig med sen primær eller tidlig sekundær dengue virus infektion

IgM negativ, IgG positiv: Testen er forenelig med sekundær eller tidligere dengue infektion

IgM negativ, IgG negativ: Antistoffer mod dengue er ikke påvist

Inkonklusiv: Fremsendelse af ny prøve anbefales


 
9) 
Princip for analysen

Lateral flow immunkromatografisk analyse til kvalitativ bestemmelse

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke rutinemæssigt; men bør altid suppleres med RT-PCR for Denguevirus ved test indenfor de første par døgn efter symptomdebut. Se baggrund og analyse.


 
11) 
Vejledning/rådgivning

Positive svar afgives telefonisk til rekvirent.

Falsk positive svar kan forekomme ved forkert opbevaring/håndtering af prøvemateriale.

Falsk negative svar kan forekomme ved nylig infektion.

 

Ved vedvarende symptomer og initial negativ test anbefales fornyet testning 3 til 4 dage efter første prøve.

 

Ved ønske om rådgivning i øvrigt kan vagthavende mikrobiolog kontaktes:

Vagthavende: hospital tlf. 3862 6443.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser, at den kliniske sensitivitet og specificitet er:

  • NS1 Ag vs RT-PCR: Sensitivitet 92,4 %; Specificitet 98,4 %
  • IgG/IgM vs ELISA: Sensitivitet 94,2 %; Specificitet 96,4 %

SD Dengue Duo vs kliniske symptomer: Sensitivitet Dag 1-7: 94,3 % ved primær Dengue, 88,9 % ved sekundær Dengue.
Fra dag 8 og frem: 100 % for både primær og sekundær Dengue.

 

Krydsreaktvititetstest giver en specificitet på 100 % i forhold til Japansk encephalitis, gul feber, P. falciparum og P. vivax. Der er ikke interferens i forhold til hæmolytiske prøver, prøver med rheumatoide faktorer, lipæmiske eller ikteriske prøver.

Producenten angiver dog, at serologisk krydsreaktivitet forekommer i hele flavivirusgruppen (dengue-, vestnil- og gul feber virus, St. Louis og japansk encephalitis).

 
13) 
Kvalitetskontrol

Testen indeholder en procedurekontrol.

 
14) 
Måleområde

For nogle patienter, ved tidlig eller sekundær infektion, er IgM-antistofniveauet under detektionsgrænsen indenfor 7 til 10 dage efter infektion.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

Testresultatet anbefales verificeret ved anden analyse.

 
17) 
Baggrund

Efter bid af inficerede Aedes myg replicerer virus i lokale lymfeknuder og spredes indenfor 2 til 3 dage via inficerede monocytter og makrofager i blodet til andre væv. Dengue virus forefindes i blodet i 5 dage.
Inkubationstiden til symptomdebut er 4 til 7 dage, og patienten debuterer typisk med feber, frontal hovedpine, retro-orbitale smerter og influenza lignende symptomer. Herefter følger typisk muskel- og led smerter (break-bone fever) og udslæt (indenfor 3 til 4 dage). Knoglemarvs suppresion ses indenfor 4 til 5 dage og er værst på 7 dagen efter symptomdebut.
Sygdommen er selvlimiterende hos de fleste patienter, men svær hæmorrhagisk feber og hypovolæmisk chok forekommer. Vertikal transmission op til 5 uger før fødsel kan medføre hæmorrhagisk feber hos barnet, mens effekten af tidligere smitte i graviditeten ikke er afklaret.

 
18) 
Litteratur

Package insert for SD BIOLINE Dengue Duo

Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th udgave (2010).

Vickers IE et al. The performance of the SD BIOLINE Dengue DUO rapid immunochromatographic test kit for the detection of NS1 antigen, IgM and IgG antibodies during a dengue type 1 epidemic in Jamaica, Journal of Biomedical Science (2015) 22:55
07.03.2018