Denguevirus antigen- og antistofundersøgelse

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Klinisk mistanke og relevant rejseanamnese mellem 35° nord og 35° syd for ækvator, svarende til udbredelsen af vektoren (Aedes spp.)

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: DNK35279 P—Dengue virus antigen og antistof; arb.k. (liste; proc.)

 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma 3 - 5 ml. 

Mindste prøvevolumen: 500 µL.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed


Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Prøven er holdbar i 2 dage ved 2 - 8° C eller 3 dage efter separation af serum, og mindst 3 måneder ved - 20° C.


 
6) 
Svartid


Analysen foretages alle hverdage.

Maksimale svartid: under 4 dage.

 
7) 
Analyse

BioMérieux VIDAS Dengue NS1 Ag (DEAG), Anti-Dengue IgM (DENM) og Anti-Dengue IgG (DENG).

Analysen påviser Dengue antigen som er et konserveret Denguevirus glycoprotein kaldet non-strukturelt protein 1 (NS1 Ag), og human IgM og IgG antistoffer mod alle 4 Dengueserotyper.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning


Undersøgelsens navn: Denguevirus antigen (NS1 Ag) og antistofundersøgelse (IgM og IgG).


Besvarelse:

Dengue NS1 Ag:

 

Positiv: Denguevirus antigen er positiv og større end eller lig indeks 1,0
Negativ: Denguevirus antigen er ikke påvist

 

Dengue IgM og IgG antistoffer:


Positiv: IgM antistoffer er positive og større end eller lig indeks 1,0
Positiv: IgG antistoffer er positive og større end eller lig indeks 1,0
Negativ: IgM antistoffer er ikke påvist
Negativ: IgG antistoffer er ikke påvist


Analyseresultat tolkes således:


NS1 Ag*IgMIgGTolkning**
positivnegativnegativ

Forenelig med akut infektion

 

positivpositiv
negativ
positiv
positiv
positiv
negativpositivnegativForenelig med sen akut infektion 
negativpositivpositiv
negativnegativpositivForenelig med overstået infektion
negativnegativnegativIngen tegn til akut eller tidligere infektion

*Dengue NS1 Ag påviser NS1 antigen mindre end 7 dage efter feberdebut 

**Tidspunktet for fremkomst og varighed af antistoffer afhænger af om infektionen er primær eller sekundær.

Dengue IgM kan påvises fra dag 4 ved infektion. Under primær infektion kan IgM antistof detekteres tidligt efter symptomernes indtræden, og forbliver positiv i 2-3 måneder.

Dengue IgG fremkommer få dage efter IgM, og forbliver i årevis.


Under en sekundær infektion, fremkommer Dengue IgG tidligere og IgM har en kinese, som er tættere på en primær infektion, men på et lavere niveau.


Antistof krydsreaktivitet med andre Flavivirus forekommer.


Uændret isoleret IgM reaktivitet ved gentagelse efter 2-3 uger tyder på uspecifik reaktivitet.


 
9) 
Princip for analysen

Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA) er en enzymbundet fluorescensanalyse. Analyseprincippet kombinerer en totrins-enzym-immunanalysemetode (sandwich) med en afsluttende fluorescensdetektion.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke rutinemæssigt.

 
11) 
Vejledning/rådgivning


Falsk positive svar kan forekomme ved forkert opbevaring/håndtering af prøvemateriale.

Falsk negative svar kan forekomme ved nylig infektion.

 

Ved vedvarende symptomer og initial negativ test anbefales fornyet testning 3 til 4 dage efter første prøve.

 

Rekvirenten kan henvende sig til vagthavende læge på KMA.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet


Ved validering af analysen (n=56) er der sammenlignet med tidligere brugte SD Dengue Duo

  • NS1 Ag VIDAS vs NS1 Ag Dengue Duo: Sensitivitet 100 % (CI = 78.2 - 100); Specificitet 97,6 % (CI = 87.1 - 99.9).

 

En overensstemmelsesprocent for NS1 Ag mellem de to test på 93,6% er desuden fundet ved intern validering.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller som beskrevet af leverandøren. Alle analyser har intern kontrol.


Ekstern QC: Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol. 


 
14) 
Måleområde

Ingen

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

Ingen

 
17) 
Baggrund

Dengue virus tilhører familien Flaviviridae, og den overføres til mennesker af Aedes-myggen. 
Dengue virus er opdelt i fire serotyper. Klinisk diagnose af Dengue virusinfektion afhænger primært af ikke-specifikke symptomer (hovedpine, ledsmerter, myalgi, kvalme, opkast, og trombocytopeni). 
Efter bid af inficerede Aedes myg spredes virus i lokale lymfeknuder til monocytter og makrofager i blodet og andre væv. Dengue virus forefindes i blodet i 5 til 7 dage. Inkubationstiden til symptomdebut er 4 til 7 dage, og patienten debuterer typisk med feber, frontal hovedpine, retro-orbitale smerter og influenzalignende symptomer. Herefter følger typisk muskel- og led smerter (break-bone fever) og udslæt indenfor 3 til 4 dage. Knoglemarvs suppression ses indenfor 4 til 5 dage værst på 7 dagen efter symptomdebut. Sygdommen er selvlimiterende og ofte mild hos de fleste. 
Re-infektion med en anden serotype kan sjældent give anledning til svær sygdom med hæmorrhagisk feber og dengue choktilstand. Vertikal transmission op til 5 uger før fødsel kan medføre hæmorrhagisk feber hos barnet, mens effekten af tidligere smitte i graviditeten ikke er afklaret.

 
18) 
Litteratur


  • Package inserts for BioMérieux Dengue VIDAS
  • Somlor S. Evaluation of VIDAS® Diagnostic Assay Prototypes Detecting Dengue Virus NS1 Antigen and Anti-Dengue Virus IgM and IgG Antibodies. Diagnostics (Basel). 2021 Jul 7;11(7):1228
  • Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th edi, 2019

28.09.2022