Gærsvampe dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om gær-infektion.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Gærsvampe Dyrkning

 

Best/Ord: 20010


Undersøgelse: Gærsvampe Dyrkning 

Materiale: Afskrab, bronkoalveolær lavage (BAL), podning

Lokalisation: Mundhule (cavum oris), cervix, glans penis, urethra, vagina, bleområde


Specielt for podning fra vagina, angivelse om "recidiverende vulvovaginal candidose (RVVC), (>4 dyrkningspositive tilfælde/år)"

 
3) 
Prøvemateriale


Podning fra bleområde, cervix, glans penis, mundhule (cavum oris), urethra, vagina.

Afskrab fra mundhule.

BAL (kun hospital).

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Prøven tages fra relevant lokalisation og sendes i ESwab (lyseblåt låg).
BAL tages i sterilt spidsglas.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven sendes til KMA.

Ved forsinket forsendelse, opbevares prøven i køleskab.

 
6) 
Svartid

Svar 2-3 døgn efter modtagelse af prøven.

 
7) 
Analyse

Dyrkning

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv dyrkning: "Fund af Candida species" samt evt. resistensbestemmelse, afhængig af materiale/anamnese.

Negativ: "Ingen vækst af gærsvampe".

 
9) 
Princip for analysen

Prøven sås ud og dyrkes på svampemedier.

Gærsvamp kan være koloniseringsflora uden patogen betydning.

Gærsvampe art-identificeres og resistensbestemmes i henhold til lokalisation, flergangsrecidiv (RVVC) og ved specifikt ønske angivet i rekvisitionen. 

 
10) 
Konfirmation

Ikke bestemt

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Candida albicans regnes for følsom for de fleste svampemidler og følsomhedsbestemmelse laves kun ved recidiv af svampeinfektion. Andre relevante Candida species svares med identifikation og følsomhedsbestemmelse, afhængig af klinik.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Afhænger af prøvens egnethed samt klinik.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Hos raske kvinder kan den vaginale normalflora af og til forstyrres og gærsvamp vil dominere. 
Immunsupprimerede patienter kan få symptomer på svampeinfektion på diverse overflader som mundhule eller andre steder.
Hospitalsindlagte patienter, som modtager antibiotika, kan koloniseres og i nogle tilfælde inficeres af gær.

 
18) 
Litteratur

Martins, N., Ferreira, I.C.F.R., Barros, L. et al. Mycopathologia (2014) 177: 223. https://doi.org/10.1007/s11046-014-9749-1.

28.09.2021