Gærsvampe dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om infektion med gærsvampe.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Gærsvampe Dyrkning

 

Best/Ord: 20010


Undersøgelse: Gærsvampe Dyrkning 

Materiale: Afskrab, bronkoalveolær lavage (BAL), podning

Lokalisation: Mundhule (cavum oris), cervix, glans penis, urethra, vagina, bleområde


Specielt for podning fra vagina, angivelse om "recidiverende vulvovaginal candidose (RVVC), (>4 dyrkningspositive tilfælde/år)"

Ved mistanke om hudsvampe (dermatofytter) eller skimmelsvampe anbefales rekvisition af relevant analyse.

 
3) 
Prøvemateriale


Podning fra bleområde, cervix, glans penis, mundhule (cavum oris), urethra, vagina.

Afskrab fra mundhule.

BAL (kun hospital).

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Prøven tages fra relevant lokalisation og sendes i ESwab (lyseblåt låg).

BAL tages i sterilt spidsglas.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven sendes til KMA.

Ved forsinket forsendelse, opbevares prøven i køleskab.

 
6) 
Svartid

Svar 2-4 døgn efter modtagelse af prøven afhængigt af vækst.

 
7) 
Analyse

Dyrkning

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv dyrkning: "Vækst af gærsvampe". Artsidentifikation samt evt. resistensbestemmelse, afhængig af materiale/anamnese.

Negativ: "Ingen vækst af gærsvampe".

 
9) 
Princip for analysen

Prøven sås ud og dyrkes på svampemedier.

Gærsvampe artsidentificeres og resistensbestemmes i henhold til lokalisation, flergangsrecidiv (RVVC) og ved specifikt ønske angivet i rekvisitionen.

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Candida albicans regnes for følsom for de fleste svampemidler og følsomhedsbestemmelse laves kun ved recidiv af svampeinfektion. Andre relevante Candida species svares med identifikation og følsomhedsbestemmelse, afhængig af klinik.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Afhænger af prøvens egnethed samt klinik.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Gærsvamp kan være koloniseringsflora uden patogen betydning.

Hos raske kvinder kan den vaginale normalflora af og til forstyrres og gærsvampe vil dominere. Ved forstyrrelser i den normale balance i vagina ses f.eks. overvækst af gærsvampe, som kan give symptomer på vaginitis. Dette kan blive tilbagevendende og ved mere end 4 tilfælde om året betegnes tilstanden som Recidiverende Vulvo Vaginal Candidiasis (RVVC).


Hospitalsindlagte patienter, som modtager antibiotika, kan koloniseres og i nogle tilfælde inficeres af gær.

Immunsupprimerede patienter kan få symptomer på svampeinfektion på diverse overflader som mundhule eller andre steder.


 
18) 
Litteratur

  1. Martins, N., Ferreira, I.C.F.R., Barros, L. et al. mycopathologia (2014) 177:223. https://doi.org/10.1007/s11046-014-9749-1.
  2. Saunte et al. Oral og vaginal Candidose. Rationel Farmakoterapi. August 2015
  3. Grindsted et al. Behandling af bakteriel vaginose i almen praksis. Rationel Farmakoterapi. Marts 2001
22.09.2023