Helicobacter pylori antigen i fæces

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen anvendes til påvisning af Helicobacter pylori (HPY) antigen i fæces.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Helicobacter pylori antigen

 

Best/Ord: 13260


Undersøgelse: Helicobacter pylori antigen

Materiale: Fæces

Lokalisation:

 
3) 
Prøvemateriale

Fæces

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Se prøvevejledning. Med podepind fra en  fecal-Swab (m. orange låg) opsamles en mængde afføring svarende til en grønært i størrelse. Podepind og afføring placeres i transportmediet. Bemærk: en almindelig rektal podning kan ikke anvendes, da mængden af afføring ved rektal podning er for lille.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Fæces prøver kan tåle transport ved stuetemperatur i 2 dage (alternativt kan prøverne opbevares i 3 døgn ved 2-8 °C).

 
6) 
Svartid

Testen udføres dagligt på hverdage. Svartid vil være ca. 4 dage.

 
7) 
Analyse

Amplified IDEIATM Hp StARTM (OXOID).

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Helicobacter pylori antigen påvist

Negativ: Helicobacter pylori antigen ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Testen er en amplificeret enzymimmunoanalyse til påvisning af H. pylory-antigener i fæces. Testen udføres på en analyserobot – BEP2000 ADVANCE (SIEMENS).

 
10) 
Konfirmation

Konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Bemærk:
Patienten må ikke være i behandling med antibiotika de sidste 4 uger før undersøgelsen. Patienten må heller ikke have været i behandling med syrehæmmende medicin de sidste 2 uger før undersøgelsen, dvs. stop indtagelsen af Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Pariet og Nexium.  Da såvel antibiotika som syrehæmmende medicin (protonpumpehæmmerede præparater) kan medføre nedsat følsomhed af testen. I stedet anvendes syreneutraliserende midler som Novaluzid, Balancid, Alminox og lignende.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser i package insert, at testen i sammenligning med histologi/kultur har:

Sensitivitet: 95,3 %

Specificitet: 97,1 %

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver. 

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant.

 
17) 
Baggrund

Helicobacter pylori forårsager kronisk gastritis, og der er en klar sammenhæng imellem tilstedeværelsen af H. pylori og peptisk ulcussygdom (ulcus ventriculi, ulcus duodeni, anastomoseulcus). Hos patienter med ulcus duodeni er prævalensen af Helicobacter pylori 40-60%. Hos patienter med c. ventriculi regnes Helicobacter pylori for at være carcinogen. Det anbefales derfor at alle patienter med ukompliceret og kompliceret peptisk ulcussygdom, tidligere ulcussygdom, cancer ventriculi samt MALT-lymfom skal testes for Helicobacter pylori.  Efter en succesfuld antibiotisk eradikation af H. pylori vil den gastriske inflammation forsvinde og evt. sår læges. 


Testen er tillige velegnet til kontrol efter eradikationsbehandling – 4-6 uger efter endt eradikationsbehandling, idet antigen forsvinder ved ophørt infektion, hvorimod antistofniveauet forbliver forhøjet i ca. 6 mdr.

 
18) 
Litteratur

  • Bytzer P et al. Diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infection. Dan Med Bull 2011;58: (4):C4271
  • Helicobacter pylori infektion: Diagnostik og behandling - Guideliine DSGH. 2020
01.11.2022