Helicobacter pylori dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Øvre dyspepsi, der har givet indikation for endoskopi med biopsitagning og dyrkning. Undersøgelsen er især indiceret i tilfælde af behandlingssvigt, hvor bestemmelse af bakteriens resistensmønster er vigtig.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Helicobacter pylori Dyrkning

 

Best/Ord: 10845


Undersøgelse: Helicobacter pylori Dyrkning

Materiale: Biopsi

Lokalisation: Ventrikel (mavesæk)

 
3) 
Prøvemateriale

Udelukkende ventrikelbiopsier.

Sekret fra ventriklen er uegnet til dyrkning for H.pylori.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Biopsier taget ved øvre endoskopisk undersøgelse.

 

Biopsierne kommes straks i fecalSwab (orange skruelåg) med podepind. 
Max 4 biopsier pr. prøverør. 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevares i køleskab indtil forsendelse. Vær opmærksom på, at H. pylori ikke tåler ilt og udtørring.

 

Prøverne bør være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagning

Fremsendelse fra andre hospitaler bør ske nedkølet (i kølekasse).

Prøverne udsås akut ved prøvemodtagelsen på laboratoriet.

 
6) 
Svartid

Dyrkningspladerne aflæses 2 gange ugentligt i 18 døgn. Første gang tidligst 5 døgn efter modtagelse af prøven. Svar afsendes så snart, det foreligger.

 

Positive prøver besvares med foreløbigt svar "Vækst af Helicobacter pylori". Endeligt svar gives, når følsomhedsbestemmelse foreligger, oftest en uge senere.

Negative prøver besvares efter 18 døgn.

 
7) 
Analyse

Dyrkning

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positivt svar betyder, at patienten er inficeret med Helicobacter pylori.

Negativt svar udelukker ikke, at patienten er inficeret med Helicobacter pylori.

 
9) 
Princip for analysen

Dyrkning af biopsimateriale fra ventriklen for Helicobacter pylori i mikroaerofil atmosfære. Dyrkning af biopsier fra flere områder er nødvendig, da infektionen ofte er ujævnt fordelt i ventriklen.

Ved positivt fund foretages følsomhedsbestemmelse for metronidazol, ampicillin, claritromycin, tetracyklin, rifampicin og moxifloxacin.

 
10) 
Konfirmation

Ingen

 
11) 
Vejledning/rådgivning

For behandling:

Hospital
Se evt. i "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer – håndbog" via VIP eller på KMAs hjemmeside.

Almen praksis

Se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 

Eller kontakt vagthavende mikrobiolog. hospital: tlf. 3862 6443 eller praksis: tlf. 3862 6445

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Dyrkning har en specificitet på 100 %, men meget varierende sensitivitet, beskrevet fra 55-95 % også i nyere litteratur.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Kontrolstamme H. pylori dyrkes parallelt med prøverne.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Mavesår og dyspepsi forårsaget af Helicobacter pylori kan behandles med kombination af 2 forskellige antibiotika + syrepumpehæmmer.
Det er vigtigt, at H.pylori er følsom for de anvendte antibiotika. For at undersøge dette foretages dyrkning af repræsentative biopsier fra ventriklen for H.pylori, samt efterfølgende følsomhedsbestemmelse af positive fund.


 
18) 
Litteratur

  1. Gut. 2017 Jan;66(1):6-30. Management of Helicobacter pylori infection--the Maastricht V/ Florence Consensus Report.

  2. Dansk Selskab for Gastroenterologi og hepatologi. Guideline: Helicobacter pylori infektion: Diagnostik og behandling. (https://www.dsgh.dk/index.php/ovre-gi/helicobacter-pylori-infektion-diagnostik-og-behandling, accessed 21.0.2020)

25.08.2022