Hepatitis A virus IgG (immunstatus)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Bestemmelse af immunstatus overfor hepatitis A virus.

Svares Ja til promptspørgsmålet "Akut infektion?" tillægges anti-HAV IgM.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Hepatitis A virus- antistof (kun optageområde SYD)

 

Best/Ord: NPU17657


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8 °C.

Prøven kan opbevares i op til 7 dage ved 2 - 8 °C. Herefter kan prøven opbevares i 3 mdr. ved -20 °C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage. Svartid under 4 dage.

 
7) 
Analyse

Anti-HAV, COBAS. Anti-HAV IgM, COBAS. Analyserne leveres af ROCHE.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: ”Hepatitis A virus antistof (immunstatus)”

Anti-HAV (HAV-IgG total antistof):

Besvares positiv eller negativ.

Findes et antistofniveau på > 20 IU/L er man immun efter sygdom eller vaccination.

Er antistofniveau < 20 IU/L er man ikke immun og dermed modtagelig for infektion, evt. i inkubationsfasen.

 

Anti-HAV IgM:

Besvares positiv, grænseværdi eller negativ.

 
9) 
Princip for analysen

Immunoassay – Elektrokemiluminescensimmunoassay "ECLIA".

Analyseres på COBAS6000, leveret af ROCHE.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Akut HAV er en individuel anmeldelsespligtig infektion på blanket 1515.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:

Anti-HAV: klinisk sensitivitet:100 %; klinisk specificitet: 98,85 % (95 % CI: 98,11-99,35 %)

Anti-HAV IgM: klinisk sensitivitet: 100 %; klinisk specificitet: 100 % 95 % CI: 99,7-100 %)


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af producenten

Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Prøvemateriale ved akut HAV infektion sendes til Statens Serum Institut til bekræftelse og typning.

 
17) 
Baggrund

Hepatitis A er også blevet kaldt "smitsom leverbetændelse", fordi den kan forårsage udbrud af hepatitis på grund af fødevarer eller vand forurenet med afføring, samt ved seksuel smitte. Infektionen efterlader varig immunitet. Man kan blive vaccineret mod hepatitis A.

I Danmark er der set flere udbrud med hepatitis A. I 2004 var der et stort udbrud med hepatitis A blandt mænd som havde sex med mænd, og i 2012-13 var Danmark en del af et stort nordisk udbrud, som skyldtes importerede frosne bær, der var forurenede med virus. Her blev især teenagere syge, fordi denne aldersgruppe bruger frosne bær i smoothies uden først at koge dem, og fordi de fleste i denne aldersgruppe generelt er modtagelige for infektionen.


Hepatitis A erhverves dog hyppigst i forbindelse med udlandsrejse til eksotiske rejsemål. Såfremt sundhedspersoner opdager hepatitis A hos en person, der ikke har været ude at rejse i inkubationsperioden, bør de være opmærksomme på mulighederne for smitte i Danmark, og dermed et eventuelt udbrud.

Inkubationsperioden for hepatitis A er gennemsnitlig på 28 dage, men varierer fra 15 til 50 dage. Mange (de fleste) hepatitis A tilfælde har et mildt og selvafgrænset forløb med ukarakteriske symptomer som feber, kvalme, mavesmerter og diarré. Men en del smittede vil udvikle typiske hepatitis symptomer som gulfarvning af det hvide i øjnene og huden (gulsot eller ikterus), samt mørkfarvning af urinen og lys afføring. Alder er afgørende for, om man udvikler symptomer. De fleste børn under 5 år udvikler ingen symptomer, mens langt de fleste voksne udvikler karakteristiske symptomer med gulfarvning af huden. Hepatitis A har ingen kronisk form. Der ses dog langstrakte forløb, samt i sjældne tilfælde akut leversvigt og tilbagefald. Jo ældre man er, desto større risiko for komplikationer.

Efter overstået infektion er man immun. 

 
18) 
Litteratur

Package insert: Anti-HAV cobas, Roche Diagnostics.

02.09.2019