Hepatitis C virus RNA (kvantitering)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anvendes til monitorering af behandlingseffekten af antiviral terapi ved kronisk HCV-infektion. Anvendes endvidere til at bekræfte tilstedeværelsen af kronisk infektion hos HCV-antistof-positive personer. Bør som hovedregel ikke udføres hos HCV-seronegative individer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Analysen udbydes ikke som selvstændig undersøgelse til praksis 

Best/Ord.: NPU16355

 
3) 
Prøvemateriale

EDTA plasma; min. 1.0 ml. For at sikre tilstrækkeligt materiale til evt. re-analyse og evt. genotypebestemmelse anbefales det at sende 9 ml blod i EDTA-rør. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

EDTA glas 
5) 
Transport/holdbarhed

Fuldblod kan opbevares ved stuetemperatur i op til 6 timer, og som hovedregel bør prøven centrifugeres inden 6 timer, og plasma overføres til SAT-rør. Hvor særlige logistiske forhold gør sig gældende, er det acceptabelt at analysere prøver, hvor plasma er separeret op til 9 timer efter prøvetagning, idet den kliniske værdi af et analysesvar klart opvejer en evt. bekymring over en begrænset forringelse af analysens præcision. Plasma kan opbevares i køleskab 2-8° C i op til 5 døgn, og ved - 20° C i op til 60 døgn.
Langtidsopbevaring er ved - 80° C.

 
6) 
Svartid

5 arbejdsdage.

 
7) 
Analyse

Hologic Aptima HCV Quant Dx Assay.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Kvantitative resultater besvares med talværdi.
For værdier <1000 IU/mL besvares den fulde talværdi;
for værdier ≥ 1000 IU/mL besvares med tre betydende cifre med tier-potens, f.eks. 1.48E5 IU/mL (sv.t. 1.48 x10E5 IU/mL = 148000 IU/mL).

Såfremt HCV RNA ikke påvises, besvares analysen: HCV RNA ikke påvist. 
Positive reaktioner, der falder under det lineære måleområde, besvares med <10 IU/mL. 

Prøver fra patienter, der ikke tidligere har fået bestemt HCV genotype, vil tillige blive HCV genotypet (se eget datablad). Herudover udføres HCV genotypning på alle HCV-RNA prøver med viralload >10.000 IU/ml, hvis der ikke er lavet genotypebestemmelse indenfor det sidste halve år.

 
9) 
Princip for analysen

Realtime TMA (Transcription Mediated Amplification): Prøvebehandling og analyse på analyseplatformen Panther fra Hologic.

 
10) 
Konfirmation

Prøven konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Klinisk Mikrobiologisk Afdelings vagthavende læge tlf. 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser en nedre detektionsgrænse på 4,3 IU/ml (bedømt som probit 95 % detektionsrate) på plasma ved anvendelse af WHO 2. International standard (NIBSC 96/798 genotype 1). Tilsvarende detektionsgrænser observeredes for HCV genotype A-H.

Producenten oplyser, at 370 HCV-antistof negative kliniske prøver er analyseret i testen og fundet negative (HCV RNA ikke påvist) (specificitet 100 %; 95 % CI: 99.2-100 %) (2).

Analysen er endvidere valideret i afdelingen (1).


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Der anvendes kalibratorer og kitkontroller som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen er tilmeldt afdelingens program for ekstern kvalitetskontrol (QMCD).

 
14) 
Måleområde

Lineært måleområde: 10 IU/mL – 1x10E8 IU/mL

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Smitte med HCV forårsager en kronisk infektion hos 60-80 % af de inficerede. Kvantitering af HCV RNA anvendes til at bekræfte kronisk infektion, monitorere behandling og patient-compliance under behandling, samt til at fastslå behandlingseffekt efter endt behandling (SVR – sustained virological response).


 
18) 
Litteratur

  1. Schønning et al., 2017. Analytical and clinical performance of the Hologic Aptima HCV Quant Dx Assay for the quantification of HCV RNA in plasma samples. J Virol Methods 248:159-165. PMID: 28732692.
  2. Hologic Aptima HCV Quant Dx Assay Package Insert:
    https://www.hologic.com/file/53186/download?token=V0hc9dr2

02.03.2023