Hepatitis D virus antistof

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Bestemmelse af immunstatus overfor hepatitis D virus, hos hepatitis B (HbsAG) positive personer
 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: NPU02345

 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma 3 - 5 ml

Mindste prøvevolumen: 500 µL


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Prøven er holdbar ved 2 - 8° C i 7 dage efter separation af serum, og mindst 3 måneder ved - 20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres på alle hverdage. Svartid under 4 dage.

 
7) 
Analyse

Anti-HDV, LIAISON® XL MUREX. Analyserne leveres af DiaSorin.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Hepatitis D virus antistof

Besvarelse:

Positiv: HDV antistoffer er tilstede og større end eller lig 1,0 AU/ml
Negativ: HDV antistoffer er ikke påvist

Anti-HDV analysen kan ikke benyttes til at skelne mellem nylig, kronisk eller overstået infektion, da den ikke skelner mellem IgM og IgG. Derfor kan anti-HDV positive prøver konfirmeres ved HDV RNA PCR. 

HDV antistof ‌Besvares
‌Positiv*‌HDV-antistoffer er påvist
‌Negativ‌HDV-antistoffer er ikke påvist
‌*Kan konfirmeres med HDV-RNA (bestilles på NPU20186):
Ved positiv HDV-RNA tolkes som HDV-infektion påvist
Ved negativ HDV-RNA tolkes som overstået HDV-infektion
Falsk negativ HDV-RNA kan forekomme på grund af variabilitet i sekvenserne, og derudover kan HDV viræmi fluktuere over tid. Hvis mistanken til aktiv/kronisk HDV infektion er stor, på trods af negativt HDV RNA, anbefales at gentage HDV RNA

 
9) 
Princip for analysen

Kemiluminescens-immunanalysemetoden (CLIA-metoden).
Analyseres på LIAISON®, leveret af DiaSorin.

 
10) 
Konfirmation

Positive prøver kan konfirmeres med HDV RNA PCR. 
 
11) 
Vejledning/rådgivning

Hepatitis D virus kan kun forårsage infektion ved tilstedeværelse af hepatitis B virus. Alle HBsAg-positive patienter bør testes for HDV antistoffer. 
Se også "Analysesvar samt tolkning".

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten anfører, at man ved testning af hhv. 174 og 1995 prøver fandt en:

Sensitivitet  100% (95% CI: 97,90-100%).

Specificitet på 99,35% (95% CI: 98,89-99,66%).

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af producenten.

Ekstern QC: Analysen indgår i ekstern QC.

 
14) 
Måleområde

0,100 - 30,0 AU/mL
 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja/Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Hepatitis D virus (HDV) er det mindste humane RNA-virus. 
HDV-RNA'et koder for proteinet delta-antigenet, der indkapsles i en kappe indlejret med hepatitis B-overfladeantigenet (HBsAg). Selvom HDV hæmmer replikationen af HBV, kan det forårsage alvorlig leversygdom, som omfatter fulminant leversvigt, hurtig progression til levercirrose og øget risiko for leverkræft. Inkubationstiden er 3-7 uger efter eksponering. HDV smitter på samme måde som HBV, dvs. perkutant ved fx intravenøs misbrug, via slimhinder, seksuel kontakt, via blod eller perinatalt (sjældent).

HDV kan kun forårsage infektion ved tilstedeværelse af HBV og kan enten forekomme som co-infektion eller superinfektion. På trods af omfattende indførsel af HBV-vaccine, har HDV stadig en høj prævalens i mange dele af verden. Op imod 20 mio. mennesker anslås at være inficerede globalt. Høj forekomst ses i Middelhavsområdet, Mellemøsten, Central- og Nordasien, Vest- og Centralafrika, Amazonområdet, Stillehavsøerne og Vietnam. I Danmark er ca. 50 personer smittet med HDV.

 
18) 
Litteratur

  1. Hughes et al, Lancet 2011; 378:73-85 www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21511329/
  2. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition 2019.
23.02.2023