Mycobacterium tuberculosis (TB) Mikroskopi, DNA/RNA og dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved klinisk mistanke om infektion forårsaget af Mycobacterium tuberculosis (TB).

 
2) 
Rekvisition

Al diagnostik af TB foregår på Statens Serum Institut. Prøverne bestilles i SP. 
Se nedenstående om forsendelse.

WebReq: Mycobacterium (TB) Mikroskopi og dyrkning, Ekspektorat

Best/Ord: 11601

Undersøgelse: Mycobacterium (TB) Mikroskopi og dyrkning
Udførende laboratorium: Hvidovre
Materiale: Knoglemarv, ledvæske, BAL, ekspektorat, pleuravæske, pus, trakealsekret, væv, ascitesvæske, pus, sekret- podning (lokalisation vagina), sekret-podning (lokalisation cervix), urin-midtstråle, fæces, biopsi-hud, knoglevæv, lymfeknude-væv, podning (lokalisation endometrium), sår-podning, ventrikelskyllevæske (mavesæk), pericardievæske

OBS!
Både akutte og ikke akutte prøver bestilles i SP i hht. ovenstående.
Den udprintede prøvetagningsblanket (PTB) skal ALTID vedlægges prøven/prøverne

Der skelnes mellem ikke akutte og akutte prøver:
Ikke akutte prøver sendes med almindelig transport til Hvidovre KMA, som videresender prøven/prøverne til SSI
Akutte prøver: Prøven/prøverne sendes DIREKTE til SSI. Transport mv. SKAL aftales telefonisk DIREKTE med SSI. Tlf.: 3268 3731. 
Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

Prøven/prøverne besvares i SP

 
3) 
Prøvemateriale

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Ekspektorat:

Mucopurulent ekspektorat fra nedre del af lungerne (morgen-ekspektorat anbefales; undgå spyt og næse/ svælgsekret), hostes op i steril ekspektorat dåse, som anbringes i gul yderemballage.


Trakeobronkialt sekret:
Ophentes vha. sug eller ved bronkoskopi.


BAL:
Ophentes ved bronkoskopi.


Prøvebeholder: Tørt sterilt plastrør eller ekspektoratdåse


 


 
5) 
Transport/holdbarhed

 
6) 
Svartid

 
7) 
Analyse

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

 
9) 
Princip for analysen

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside: 
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
17) 
Baggrund

 
18) 
Litteratur
29.05.2018