Mycobacterium (TB) Udredning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved klinisk mistanke om infektion forårsaget af Mycobacterium tuberculosis (TB).

 
2) 
Rekvisition

Al diagnostik af TB foregår på Statens Serum Institut. Prøverne bestilles i SP. 
Se nedenstående om forsendelse.

WebReq: Mycobacterium (TB) Udredning

Best/Ord: 50385

Undersøgelse: Mycobacterium (TB) Udredning
Udførende laboratorium: Hvidovre 
Materiale: Ledvæske, pleuravæske, perikardievæske, ascitesvæske, ekspektorat, trakealsekret, pus, urin-midtstråle, fæces, væv, biopsi-hud, knoglevæv, lymfeknude-væv, podning vagina, podning endometrium, ventrikelskyllevæske, BAL, skyllevæske, sår-podning, knoglemarv

OBS!
Både akutte og ikke akutte prøver bestilles i SP i iht. ovenstående.
Den udprintede prøvetagningsblanket (PTB) skal ALTID vedlægges prøven/prøverne

Der skelnes mellem ikke-akutte og akutte prøver:
Ikke-akutte prøver sendes med almindelig transport til Hvidovre KMA, som videresender prøven/prøverne til SSI
Akutte prøver: Prøven/prøverne sendes DIREKTE til SSI. Transport mv. SKAL aftales telefonisk DIREKTE med SSI. Tlf.: 3268 3731. 
Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

Prøven/prøverne besvares i SP

 
3) 
Prøvemateriale

Ledvæske, pleuravæske, perikardievæske, ascitesvæske, ekspektorat, trakealsekret, pus, urin-midtstråle, fæces, væv, biopsi-hud, knoglevæv, lymfeknude-væv, podning vagina, podning endometrium, ventrikelskyllevæske, BAL, skyllevæske, sår-podning, knoglemarv

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Ekspektorat:

Mucopurulent ekspektorat fra nedre del af lungerne (morgen-ekspektorat anbefales; undgå spyt og næse/svælgsekret), hostes op i steril ekspektorat dåse, som anbringes i yderemballage med gult låg.


Trakeobronkialt sekret:
Ophentes vha. sug eller ved bronkoskopi.


BAL:
Ophentes ved bronkoskopi.


Prøvebeholder: Ekspektoratdåse eller sterilt spidsglas 


 


 
5) 
Transport/holdbarhed

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
6) 
Svartid

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
7) 
Analyse

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
9) 
Princip for analysen

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside:
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ikke relevant.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ikke relevant.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant.

 
16) 
Andre oplysninger

Se også vejledning (analyse R-nr. 144) på SSIs hjemmeside: 
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/m/144

 
17) 
Baggrund

Ikke relevant.

 
18) 
Litteratur

23.01.2023