Chlamydia - og Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Chlamydia- og mycoplasma pneumoniae DNA/RNA

Best/Ord: 12261

Undersøgelse: Chlamydia- og mycoplasma pneumoniae DNA/RNA
Materiale: Podning
Lokalisation: Svælg eller nasopharynx


 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra svælg eller nasopharynx

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Til podning anvendes eSwab (lyseblåt låg). For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning, og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. 
Inden transport opbevares prøven ved 4° C

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage. 
Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer.

 
7) 
Analyse

Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae DNA PCR. 

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Mycoplasma pneumoniae og/eller Chlamydia pneumoniae DNA påvist
Negativ: Mycoplasma pneumoniae og/eller Chlamydia pneumoniae DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Multiplex Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kædereaktion, PCR) påTaqMan platform. Opformerede PCR produkter identificeres ved hhv. Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae specifikke prober

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende: Hospital tlf. 3862 6443 eller praksis tlf. 3862 6445.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: Ikke fastlagt 
Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negative kontroller, samt positive Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser.
Kontrol-virus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation.

Ekstern QC:
Analysen indgår i laboratoriets eksterne kvalitetskontrolprogram (QCMD).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Begrebet Atypisk Pneumoni er traditionelt en betegnelse for pneumoni forårsaget af 'atypiske' ikke- eller vanskeligt dyrkbare bakterier – dvs. er ikke forårsaget af 'typiske' bakterier, der giver pneumoni, som fx Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae eller Moraxella catarrhalis. Begrebet er, ligesom den folkelige analog kold lungebetændelse, obsolet og uden faglig begrundelse – men har trods dette overlevet i daglig klinisk tale som en beskrivelse af pneumoni forårsaget af Legionella pneumophila eller andre Legionella arter, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Chlamydia psittaci.
Atypisk pneumoni hos ikke-hospitals indlagte patienter er oftest forårsaget af Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae, og selv om den diagnostiske sensitivitet er højest ved analyse af nedre luftvejssekret, kan podning fra svælg eller nasopharynx anvendes.

Mycoplasma pneumoniae er en human patogen bakterie, der forårsager asymptomatisk, mild eller, sjældent, sværere øvre eller nedre luftvejsinfektioner. Infektionen optræder hyppigt i epidemier med 3 - 4 års mellemrum. Bakterien har ingen cellevæg, hvorfor den ikke er følsom for penicillin. Førstevalg er makrolider.

 

Chlamydia pneumoniae er en human patogen bakterie, der forårsager asymptomatisk, mild eller, sjældent, sværere øvre eller nedre luftvejsinfektioner samt akut bronkitis hos voksne. Førstevalg er makrolider.


 
18) 
Litteratur


11.10.2022