Mycoplasma genitalium DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om urethritis samt cervicitis og underlivsbetændelse, som ikke skyldes Chlamydia trachomatis eller Neisseria gonorrhoea.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Mycoplasma genitalium DNA/RNA

Best/Ord: 12510

Undersøgelse: Mycoplasma genitalium DNA/RNA
Materiale: Urin eller podning
Lokalisation: Vagina, cervix, urethra
Lokalisation urin: .

 
3) 
Prøvemateriale

Hos mænd anbefales først-ladt urin (1). Alternativt kan podes fra urethra.
For kvinder anbefales vaginalpodning (1). Alternativt kan podes fra urethra, cervix eller sendes først-ladt urin.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Hologic Aptima
Ved urinopsamling anvendes ca. 10 ml først-ladt urin uden forudgående afvaskning, minimum 2 timer efter patienten sidst har ladet vandet. Ca. 3 ml urin fremsendes i Urin prøvetransportmedium (gul).Kvinder bør podes fra vagina.
Multitest-prøvetagningssæt (orange): til vaginalpodning - selvprøvetagning hos lægen eller i eget hjem. Ved podning fra cervix og urethra bruges Unisex swab (hvidt rør, blå pind), renseswab (hvid pind) kun til cervix.

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 2 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøven ved 2 - 30°C. Urin skal opbevares ved 2 - 8°C. Prøven må ikke fryses. Orange multitest podning kan transporteres ved 2°C til 30°C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle hverdage med en gennemsnitlig svartid fra modtagelse på maks. 2 hverdage.
Positive prøver videresendes til Statens Serum Institut (SSI) til test for forekomst af makrolid-resistens. 
Svar på makrolid-resistens afgives af SSI.

 
7) 
Analyse

Mycoplasma genitalium TMA rRNA (påviser 16s ribosomal RNA)

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Mycoplasma genitalium rRNA påvist 
Negativ: Mycoplasma genitalium rRNA ikke påvist

Påvist hæmning: Analysen er hæmmet, ny prøve anbefales ved fortsat klinisk mistanke om infektion med Mycoplasma genitalium 

Positivt analysesvar er foreneligt med pågående eller nyligt overstået infektion med Mycoplasma genitalium.
Ved påvist makrolid resistens anbefales ikke behandling med et makrolid.

 
9) 
Princip for analysen

TMA Amplified rRNA test. M. genitalium ribosomal RNA (rRNA) ekstraheres fra prøvematerialet. TMA er transcription-mediated amplification og kan betragtes som en variant af PCR. Analysering på robot (Panther). Ved påvisning af M. genitalium rRNA udføres PCR-undersøgelse for makrolid resistens på SSI, som i Hovedstadsregionen forekommer hos ca. 50 % af patienterne (2).

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hospital tlf. 3862 6443 eller 
Praksis tlf. 3862 6445. Som hovedregel anbefales det, at man afventer resistensundersøgelse før behandling iværksættes.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitets testpaneler med 0.01 CFU/mL i prøvetransportmedium fremstillet ud fra M. genitalium lysate viste 100% positivitet.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negativ og positiv kontrol inkluderes i hver analysekørsel.

Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol. 

 
14) 
Måleområde

Positiv/negativ

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Mycoplasma genitalium anslås at være årsag til 15 - 20 % af non-gonoroisk, non-chlamydiel akut urethritis hos mænd. Prævalensen af M. genitalium ved kronisk non-gonoroisk urethritis anslås til 12 - 41 %. Symptomerne ved M. genitalium infektion kan ikke skelnes fra C. trachomatis infektion.
Hos kvinder peger flere studier på, at M. genitalium kan være årsag til cervicitis og underlivsbetændelse.

 
18) 
Litteratur

  1. Unemo et al. Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016. Clin Microbiol Infect. 2018;24(5):533-539. doi:10.1016/j.cmi.2017.09.006 
  2. Kristiansen et al.: A 5’ nuclease genotyping assay for identification of macrolide-resistant Mycoplasma genitalium in clinical specimens. J Clin Microbiol (2016) 54:1593- 1597. PMID: 27053672.

19.04.2022