Herpes simplex virus DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om primær herpes simplex virus (HSV) infektion eller ved mistanke om reaktivering.

 

Ved mistanke om Herpes simplex virus meningitis anbefales "Meningit/encephalit-udredning DNA/RNA", Best/Ord 52011.


Ved mistanke om meningoencephalitis anbefales både Best/Ord 52011 og Best/Ord DNK35281 intrathecal antistof bestemmelse – se:
Herpes simplex virus (HSV) og Varicella zoster virus (VZV): PCR og Intrathekalsyntese af IgG antistof (R-nr. 2057).

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Herpes simplex virus DNA/RNA

Best/Ord: 32010

Undersøgelse: Herpes simplex virus DNA/RNA

Materiale: Podning

Lokalisation podning: Genitalia (indre), genitalia (ydre), vesikel, øje, anatomisk lokalisation angivet i fritekst

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra vesikelvæske, øje

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Hologic Aptima; Podninger fremsendes i Aptima Multitest-prøvetagningssæt (orange)
For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Kan transporteres ved 2° C til 30° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer

 
7) 
Analyse

Herpes simplex virus 1 mRNA

Herpes simplex virus 2 mRNA

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Herpes simplex virus 1 DNA: Påvist / Ikke påvist
Herpes simplex virus 2 DNA: Påvist / Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

TMA Amplified mRNA test. TMA er transcription-mediated amplification og kan betragtes som en variant af PCR. Ved analysen påvises HSV specifikke mRNA molekyler.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hospital tlf. 3862 6443 eller Praksis tlf. 3862 6445.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Cirka 100 HSV TCID50 per ml. (Tissue Culture Infectiuos Dose 50%)

Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negative samt positive HSV type 1 og 2 kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

HSV-1 er den næsthyppigste årsag til viral encephalitis, mens HSV-2 er den næsthyppigste årsag til viral meningitis.

 
17) 
Baggrund

Størstedelen af befolkningen vil på et tidspunkt blive inficeret med HSV. Sædvanligvis forårsager HSV-1 orale/labiale infektioner, mens HSV-2 forårsager genitale infektioner. 
Man skal dog være opmærksom på, at dette er en forenkling, idet såvel labiale HSV-2 infektioner som genitale HSV-1 infektioner ses. Den primære orale infektion ses oftest i barnealderen. Efter overstået primær infektion vil virus opholde sig i latent inficerede celler i det sensoriske ganglion. Ca. halvdelen vil senere i livet opleve en reaktivering af virus (forkølelsessår), der kan skyldes en række stimuli, fx stress, anden infektion, sollys. 
Tidligere primær infektion med en HSV-type beskytter ikke imod reinfektion med en anden HSV-type. HSV kan forårsage øjeninfektioner, der kan vise sig som herpes konjunktivitis der ubehandlet kan brede sig til hornhinden. Primær genital herpes hos en fødende kvinde medfører stor risiko for smitte af barnet. Herpes neonatorum er sjældent forekommende og har en varierende klinisk præsentation, lige fra enkelte hudelementer til involvering af indre organer inkl. CNS. Meningitis forårsaget af HSV (primært HSV-2) er oftest godartet, mens Herpetisk encephalitis er en alvorlig infektion med fokale neurologiske symptomer og en høj mortalitet.

 
18) 
Litteratur

  1. G.J.J. van Doornum et al, Journal of Clinical Microbiology 2003, 41:576-580
  2. Alexander J. Ryncarz et al, Journal of Clinical Microbiology June 1999, 37:1941-1947
  3. Kupila et al., 2006 Neurology 66:75-80.
  4. Koskieniemi et al, J Neurovirol 7:400-408

11.10.2022