HIV RNA kvantitering

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved monitorering af infektion med HIV-1, herunder specielt ved monitorering af effekten af antiviral behandling af HIV infektion.

Analysen laves kun for patienter med påvist HIV-1 infektion.

Analysen kan tillige anvendes som en supplerende test til at fastslå HIV-infektion for prøver, der er reaktive i HIV immunoassays. Hvis HIV-1 RNA påvises i en sådan prøve, er HIV-infektion bekræftet. 

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: NPU16132


 
3) 
Prøvemateriale

EDTA Plasma; minimum 1 ml plasma.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

EDTA glas 
5) 
Transport/holdbarhed

Fuldblod kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 timer.

Inden 24 timer skal prøven centrifugeres ved 800 - 1600 x g i 20 minutter ved stuetemperatur, og plasma overføres til specimen aliquot tubes.
Plasma kan opbevares ved stuetemperatur i 1 døgn, i køleskab 2 - 8° C i 5 døgn.

Langtids opbevaring er ved -80° C.


 
6) 
Svartid

5 arbejdsdage.

 
7) 
Analyse

Hologic Aptima HIV-1 Quant Dx assay.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: HIV RNA Kvantitering


Kvantitative resultater besvares med talværdi.
For værdier <1000 kopier/mL besvares den fulde talværdi;
for værdier ≥ 1000 kopier/mL besvares med tre betydende cifre med tier-potens, f.eks. 1.48 x10E5 kopier/mL (sv.t. 148000 kopier/mL).

Såfremt HIV-1 RNA ikke påvises, besvares analysen: HIV-1 RNA ikke påvist.


 
9) 
Princip for analysen

Realtime TMA (transcription mediated amplification):

Prøvebehandling og analyse på robot Panther, Hologic


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Klinisk Mikrobiologisk Afdelings vagthavende læge tlf. 3862 6443.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser en nedre detektionsgrænse på subtype B prøver (3rd International WHO Standard) på 12 kopier/mL. I andre prøver f.eks. med subtype F, Group N eller Group O er nedre detektionsgrænse opgivet til mindre end 9 kopier/mL.

Analysen påviser på tværs af HIV-1 undertyper og grupper, verificeret ifølge CLSI EP17-A2. 

Der blev lavet paneler for hver HIV-1 gruppe M (undertype A, B, C, D, F, G, CRF01_AE, CRF02_AG) og gruppe N og O.

 

Specificiteten af Aptima HIV-1 Quant Dx Assay blev bestemt vha. 120 friske og 510 frosne HIV-1 negative plasmaprøver og 120 friske og 510 frosne HIV-1 negative serumprøver. Alle resultater var ikke-reaktive (specificitet 100 %) (1).

Metoden er valideret internt i afdelingen i forhold til afdelingens tidligere analyse (2). 

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren.

Ekstern QC:
Analysen indgår i laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver. 

 
14) 
Måleområde

Lineært måleområde: 30 kopier/mL - 1.00x10E7 kopier/mL.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

HIV-1 er et retrovirus, der forårsager AIDS.
HIV-1 RNA kan påvises 3-6 uger efter akut infektion. 

 
18) 
Litteratur

  1. Hologic Aptima HIV-1 Quant Dx package insert: https://www.hologic.com/sites/default/files/package-insert/AW-11853-1901_003_01.pdf

  2. Schønning et al. (2017): Comparison of the Hologic Aptima HIV-1 Quant Dx Assay to the Roche COBAS Ampliprep/COBAS TaqMan HIV-1 Test v2.0 for the quantification of HIV-1 RNA in plasma samples. J Clin Virol 92:14-19. PMID: 28505569. 

11.10.2022