Influenza A+B og RS virus DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Analysen anbefales, hvis der ønskes undersøgelse for Respiratorisk Syncytial Virus (RSV) og Influenzavirus type A eller B.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Influenzavirus A+B og RS virus DNA/RNA 

  

Best/Ord: 52050

Undersøgelse: Influenza A+B og RS virus DNA/RNA

Materiale: Ekspektorat, trakealsekret, BAL, nasopharynxsekret, podning

Lokalisation (podning): svælg, næsesvælgrum 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharyngealt sug / ekspektorat / trakealsekret / BAL / podning fra nasopharynx/svælg.
Ved mistanke om viral lungeinfektion bør dybt luftvejssekret fremsendes evt. suppleret med nasopharynxsekret.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Materiale fra luftveje fremsendes i sterilt spidsglas.

Podning fra nasopharynx eller svælg sendes i Aptima Multitest Swab.


  


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle hverdage.

Prøven kan under normale omstændigheder forventes besvaret senest dagen efter modtagelse i afdelingen.


 
7) 
Analyse

Influenzavirus type A/B RNA PCR, samt Respiratorisk Syncytial Virus RNA.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Influenzavirus type A/B RNA påvist og/eller Respiratorisk Syncytialvirus RNA påvist.

 

Negativ: Influenzavirus type A/B RNA og Respiratorisk Syncytialvirus RNA ikke påvist.


Udvalgte prøver af influenza A sendes videre til subtypning (H1N1/H3N2)


 
9) 
Princip for analysen

Analysen udføres med et kommercielt kit fra Hologic, der køres på Panther fusion systemet. Der benyttes Real-Time PCR til at amplificere et specifikt område af et genom ved brug af en DNA polymerase. Herved genereres et eksponentielt stigende antal DNA kopier af patogen-specifik nukleotidsekvens. Til detektion benyttes en fluorescerende probe, der udsender lys, såfremt prøven indeholder probespecifikt DNA.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.


 
11) 
Vejledning/rådgivning


Vagthavende mikrobiolog på tlf.: 3862 6443.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

TCID50/ml fra 1*10-1 – 1*100,5 (se evt. package inserts for Flu A/B/RSV Assay, Panther Fusion System)


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Negative kontroller samt positive kontroller for hvert target inkluderes i hver analysekørsel.


Ekstern QC: 

Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD, DEKS). 


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant


 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket

 
16) 
Andre oplysninger 
17) 
Baggrund

Influenzavirus:
Influenza skyldes influenzavirus A eller B. Symptomdebut med pludselig indsættende højfebrilia, kulderystelser, muskelsmerter, hovedpine og ofte forkølelsessymptomer. Der kan ses alvorlige komplikationer, hvor en sekundær bakteriel pneumoni – ofte forårsaget af Staphylococcus aureus – er den hyppigste.


RSV

RSV infektion varierer fra en let subklinisk infektion til en alvorlig bilateral pneumoni med høj feber og behov for kortvarig respiratorbehandling. RSV er den hyppigste årsag til alvorlige nedre luftvejsinfektioner hos børn under to år. Hos ældre børn og voksne er det kliniske billede mildere end hos små børn. Blandt ældre, især på plejehjem, ses pneumoni eller forværring af en kronisk obstruktiv lungesygdom. 
18) 
Litteratur

Panther Fusion vejledning fra Hologic og Hologic Package inserts for Flu A/B/RSV.
21.04.2022