Kateterspidser – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved klinisk mistanke om kateterrelateret infektion.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Fremmedlegemer

Materiale: Kateterspids

Lokalisation: Kateter (central vene), kateter (epiduralrummet), kateter (pacemaker elektrode), anatomisk lokalisation angivet i fri tekst

 
3) 
Prøvemateriale

5 cm af den intraluminale kateterspids. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Sterilt spidsglas eller eSwab.

 

Katetrets indstikssted desinficeres omhyggeligt med 70 % alkohol

Når alkoholen er fordampet, fjernes katetret aseptisk og 5 cm af spidsen afklippes

Spidsen anbringes i sterilt spidsglas/eSwab


  

 
5) 
Transport/holdbarhed

Så hurtigt som muligt evt. i kølekasse. Opbevares i køleskab (4° C).


 
6) 
Svartid

Positive prøver besvares efter 2 - 4 døgn. Identifikation foretages på alle isolater. Resistensbestemmelse kun på prøver med signifikant vækst (>15 kolonier af patogener).


Negative prøver besvares efter 2 døgn.

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Fund af mikroorganismer fra et kateter kan give anledning til bakteriæmi, fungæmi og sepsis.

 

Resistensbestemmelse og tolkning. Vil blive udført i alle tilfælde med signifikant vækst overfor relevante antibiotika. 

 
9) 
Princip for analysen

Dyrkning af mikroorganismer fra centralvenekateter, periferkateter, venflon og epiduralkateter m.m. fra patienter. Katetret rulles over dyrkningsmediet.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Se Antibiotikahåndbog på KMAs hjemmeside for vejledning omkring antibiotika.

Alternativt kan vagthavende mikrobiolog kontaktes på telefon 3862 6443.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Hudfloraen omkring indstiksstedet er hovedkilde til infektioner i relation til CVK. Kateterstuds, tilkoblinger og injektionsmembraner kan være indgangsporten til infektion i forbindelse med manipulation af katetret ved opsætning af væsker, medicingivning eller blodprøvetagning.

 
18) 
Litteratur

  1. Raad I, Hanna H, Maki D. Intravascular catheter-related infections: advances in diagnosis, prevention, and management. Lancet Infect Dis. 2007 Oct;7(10):645-57. PMID:17897607 DOI:10.1016/S1473-3099(07)70235-9.
  2. Leonard A. Mermel et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009 Jul 1;49(1):1-45. doi: 10.1086/599376.

29.09.2021