Kingella kingae DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om arthritis forårsaget af Kingella kingae.
Analysen anbefales suppleret med dyrkning for Kingella kingae, der bedst foretages ved fremsendelse af ledvæske i bloddyrkningskolbe.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 12101

Undersøgelse: Kingella kingae DNA/RNA

Materiale: Ledvæske

Lokalisation: Hofte, knæ, skulder eller anatomisk lokalisation angivet i fri tekst.

 
3) 
Prøvemateriale

Ledvæske (min. 0,5 mL) 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Prøven skal fremsendes i sterilt spidsglas.

Ledpunktur ved aseptisk teknik.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven fremsendes samme dag med sædvanlig prøvetransport.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer.


 
7) 
Analyse

Påvisning af Kingella kingae DNA ved polymerasekædereaktion (PCR) med anvendelse af hydrolyseprober.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Kingella kingae DNA påvist

Negativ: Kingella kingae DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Total nukleinsyre ekstraheres fra prøven og Kingella kingae DNA påvises ved realtime amplifikation af rtxA og cpn60 generne i to individuelle reaktioner.

Prøven tilsættes inden ekstraktion en intern analysekontrol, der detekteres samtidigt med de Kingella­-specifikke gener.


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ved parallel analyse af to Kingella-specifikke gener – hvis kun ét gen påvises, vil det fremgå af svaret.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, på Hospital tlf. 3862 6443.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Den analytiske sensitivitet af Kingella kingae PCR er ca. 50 CFU/mL.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negativ og positiv kontrol inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Intern analysekontrol (PhPV) tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt fravær af hæmning


Ekstern QC:
Ikke tilgængelig


 
14) 
Måleområde

Positiv / negativ (analysen er kvalitativ).


 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Kingella kingae er en relativt hyppig årsag til arthritis hos børn på mellem 6 mdr. og 8 år. Bakterien kan være vanskelig at dyrke fra kliniske prøver. PCR har derfor vist at have et højere diagnostisk udbytte end dyrkning, selv når der anvendes optimerede dyrkningsmetoder, hvor ledvæske inokuleres direkte i bloddyrkningskolber.

 
18) 
Litteratur

  1. P. Yagupsky: Kingella kingae: Carriage, transmission and disease. Clinical Microbiology Reviews (2015) 28:2854-2879. PMID: 25567222.
  2. De Knegt et al.: Evaluation of dual target-specific real-time for the detection of Kingella kingae in a Danish paediatric population. Infect Dis (2018) 50:200-206. PMID: 28914110.

11.10.2022