Krystaller Mikroskopi

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om krystalsynovit som f.eks. arthritis urica (podagra).

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Krystaller Mikroskopi

 

Best/Ord: 80010

Undersøgelse: Krystaller Mikroskopi

Materiale: Ledvæske

Lokalisation: Albue, hofte, knæ, skulder, anatomisk lokalisation angivet i fritekst

 
3) 
Prøvemateriale

Der tages 1 - 2 ml ledvæske fra normalt sterilt hulrum. Fx knæ, albue, hofte eller fodled.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

  • Huden desinficeres
  • Materialet hentes sædvanligvis ud med en steril kanyle og sprøjte
  • Materialet overføres til et sterilt spidsglas 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven er ikke en hasteprøve, men bør fremsendes samme dag, som den er taget, da der indenfor 1 – 2 dage vil ses cellehenfald.
Alle prøver skal opbevares i køleskab (4° C) indtil forsendelse.

 
6) 
Svartid

Mikroskopi udføres, indenfor normal dagtid, samme dag prøven ankommer til laboratoriet. Mikroskopisvaret sendes elektronisk som et endeligt svar.

Er der også bestilt dyrkning og resistens, er denne prøve oprettet som en selvstændig prøve og kommer derfor i et selvstændigt svar.

Hvis der ønskes telefonisk svar, skal dette på forhånd aftales med vagthavende læge.

 
7) 
Analyse

Mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Af svaret fremgår det, om der er set krystaller og en kvantificering af disse som enten enkelte, en del eller talrige.

 

Såfremt det er muligt, angives desuden formen på krystallerne som enten tilspidsede (typisk for uratkrystaller) eller rhombeformede (typisk for pyrophosphatkrystaller). Morfologien alene kan ikke med sikkerhed afgøre, hvilken type krystalarthrit, der er tale om.

 

Tilstedeværelse af krystaller udelukker ikke purulent arthrit. Er der mistanke om purulent arthrit, skal der sendes en separat prøve til dyrkning og resistens.

Fravær af krystaller ved mikroskopi udelukker ikke krystalarthrit.

 
9) 
Princip for analysen

Der udføres fasekontrastmikroskopi af fugtigt præparat.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved tvivl omkring analysebestilling og tolkning af prøvesvar kontakt vagthavende mikrobiolog på telefon hospital: 3862 6443 eller 
praksis: 3862 6445.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Personalet er oplært i at mikroskopere krystaller.


 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Der udføres kun mikroskopi for krystaller på prøven.

 
17) 
Baggrund

Krystalsynovit kan være vanskelig at skelne klinisk fra purulent arthrit. Forekomsten af krystaller i ledvæske kan hjælpe til at stille diagnosen.

Påvisning af krystaller udelukker dog ikke samtidig purulent arthrit.

Krystalsynovit er oftest en monoarthrit og kan være forårsaget af ophobning af urinsyre (urinsyregigt/podagra) eller pyrophosphatkrystaller (pseudopodagra). Podagra rammer oftest tåled, men kan også ses i større led, mens pseudopodagra hyppigst ses i knæled.

 
18) 
Litteratur

  1. Clinical Methods, 3rd edition. The History, Physical, and Laboratory Examinations, chapter 166, joint fluid. http://www.slideshare.net/sandeepcagrawal/clinical-applications-of-synovial-joint-fluid-analysis-drsandeep-c-agrawal-agrasen-hospital-gondia-india
  2. Pascual E. et al. 2011. Curr Opin Rheumatol; 23:161-169
  3. Lumbreras B et al. 2005. Ann Rheum Dis; 64: 612-615
  4. Swan A et al. 2002. Ann Rheum Dis; 61: 493-498

29.09.2021