Legionella pneumophila antistof (LAT)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Legionella pneumophila.

 

Ved mistanke om akut infektion bør der i stedet for antistoftest udføres en analyse ved genforstærkning (PCR), samt en påvisning af Legionella antigen i urin (LUT).

 

Analysen indgår som del af pakken "Pneumoni udredning (atypisk pneumoni) antistoffer" sammen med antistoffer mod Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Bordetella pertussis.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Legionella pneumophila-antistof;P

 

Best/Ord: NPU02585


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 2 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C. Ved opbevaring i ud over 2 døgn kan prøven fryses ved - 20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres 1 gang pr. uge.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 7 dage

 
7) 
Analyse

Legionella total antistoftest (IgG/IgM/IgA) mod Legionella pneumophila serogruppe 1 - 6, ZEUS Scientific no. 3Z15051.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning


Undersøgelsens navn: Legionella pneumophila antistof (LAT)


Positiv: IgM/IgG/IgA antistoffer er tilstede

Negativ: IgM/IgG/IgA antistoffer er ikke tilstede

Tvivlsom positiv: Ny prøve tilrådes


 
9) 
Princip for analysen

Enzymimmunoanalyse (EIA) der udføres på BEP2000 (Siemens).

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ikke relevant.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet


Sensitivitet:
Producenten oplyser, at i alt 240 prøver blev analyseret med Legionella pneumophila total antistoftest (IgG/IgM/IgA) parallelt med sammenlignelige metoder i tre separate undersøgelser og herved fandt man en sensitivitet på 86 - 94 %.


Specificitet:
Producenten oplyser, at i alt 240 prøver blev analyseret med Legionella pneumophila total antistoftest (IgG/IgM/IgA) parallelt med sammenlignelige metoder i tre separate undersøgelser og herved fandt man en specificitet på 89 - 94 %.

Der kan ses en krydsreaktion med andre Legionella arter.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol, som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver. Resultaterne heraf kan ses på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside.


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Positivt antistofniveau ses ofte først sent i sygdomsforløbet (2 til 6 uger efter sygdomsdebut).

Der bør mindst tages to blodprøver, en tidligt og en sent i sygdomsforløbet, da kun en serokonvertering er diagnostisk for aktuel sygdom, da en del personer har forhøjet niveau af antistoffer mod Legionella, uden det kan relateres til aktuel sygdom.

 

En sikker diagnose kan stilles ved dyrkning af bakterien fra sekret fra de nedre luftveje. Bakterierne gror dog ofte dårligt og langsomt på substrater. Fra de samme prøvematerialer kan der stilles en hurtigere diagnose ved PCR teknik, der påviser DNA fra bakterierne. Denne analyse er dog ikke 100 % sensitiv.

Diagnose kan desuden stilles ved påvisning af antigen i en urinprøve fra patienten. Denne analyse kan dog generelt kun påvise antigen fra en undergruppe af bakterierne (Legionella pneumophila serogruppe 1 subgruppe Pontiac), der er årsag til ca. halvdelen af tilfældene.


 
17) 
Baggrund

Legionella pneumophila forårsager legionærsyge samt den mildere influenzalignende infektion Pontiac fever.

Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 – 45° C.

Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol), der er forurenet med Legionella bakterier.

De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder, tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse, ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre.

 

Infektionen kan ikke behandles med penicillin. Førstevalget er makrolider, der kan trænge ind i de inficerede celler – evt. i kombination med fluorokinolon.

 
18) 
Litteratur

  1. Package insert. Legionella Elisa Test System fra Zeus Scientific Inc.

18.07.2023