Legionella pneumophila DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Legionella pneumophila eller andre Legionella-arter.

 
2) 
Rekvisition


WebReq: Udbydes ikke til praksis

Analysen kan enten bestilles særskilt: "Legionella pneumophila DNA/RNA"

eller som analysen: "Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni)",
hvor den indgår sammen med analyse for Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci og/eller andre Legionella arter.

 

Best/Ord: 12150


Undersøgelse: Legionella pneumophila DNA/RNA

Materiale: Ekspektorat, trakealsekret, BAL

Lokalisation: .

 
3) 
Prøvemateriale


Materiale fra nedre luftveje, ekspektorat, trachealsekret eller BAL.

Svælgpodning anbefales IKKE, da apatogene Legionella-arter kan være til stede i svælget.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Materiale fra nedre luftveje fremsendes i sterilt spidsglas eller ekspektorat dåse. 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4°C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.
Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer.
 
7) 
Analyse

Legionella pneumophila/species DNA PCR.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Legionella pneumophila / species DNA påvist

Negativ: Legionella DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerasekæde-reaktion, PCR) på TaqMan. Ved positiv analyse for Legionella species udføres ny PCR-analyse for et Legionella pneumophila specifikt gen (mip). Opformerede PCR produkter identificeres ved Legionella specifikke prober.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende mikrobiolog hospital tlf. 3862 6443


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: Ikke fastlagt

Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negative kontroller, samt positive Legionella pneumophila kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Kontrolvirus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i laboratoriets eksterne kvalitetskontrol program (QCMD).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej.

 
16) 
Andre oplysninger


 
17) 
Baggrund

Legionella pneumophila forårsager legionærsyge, samt den mildere influenza-lignende infektion Pontiac fever. Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 – 45° C. Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol), der er forurenet med Legionella bakterier. Sygdommen er oftest associeret til rejseaktivitet, hvor der er kontakt til airconditionanlæg. De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste, ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse, ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre. Infektionen kan ikke behandles med penicillin. Førstevalget til behandling er makrolider, der kan trænge ind i de inficerede celler – evt. i kombination med fluorokinolon.

 
18) 
Litteratur

  1. Harald H. Kessler et al, Journal of Clinical Microbiology Dec. 1993, p. 3325-3328
  2. P. Matsiota-Bernard et al, Journal of Clinical Microbiology  June 1994, p. 1503-1505

11.10.2022