Legionella pneumophila (LUT) og Pneumokok antigener (PUT)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om akut infektion med Legionella pneumophila serogruppe 1. Analysen bør suppleres med en analyse af luftvejssekret ved genforstærkning (PCR). Analysen detekterer IKKE andre Legionella pneumophila serogrupper eller andre Legionella species. Ved mistanke om Legionella infektion bør suppleres med dybt luftvejssekret til undersøgelse for "Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni)". Ved mistanke om akut infektion med Streptococcus pneumoniae bør altid suppleres med en analyse af luftvejssekret ved til dyrkning og resistensbestemmelse.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Legionella pneumophila (LUT) og Pneumokok antigener (PUT)
 
Best/Ord: 53300

Undersøgelse: Legionella pneumophila (LUT) og Pneumokok antigener (PUT)                 
Materiale: Urin
Lokalisation: .


 
3) 
Prøvemateriale

Urin uden tilsætning, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,25 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Sterilt spidsglas  
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Testes prøven i løbet af 24 timer, kan den opbevares ved stuetemperatur. Alternativt kan prøven opbevares ved 2 - 8° C i en uge eller nedfrosset til - 20° C i 2 uger.


 
6) 
Svartid

Prøver indkommet i afdelingen inden kl. 14.00 på hverdage svares ud samme dag.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 2 dage på hverdage.

 
7) 
Analyse

ImmuView® S. pneumoniae and L. pneumophila. Urinary Antigen Test. SSI DIAGNOSTICA.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

 Analyse Svar Tolkning

LUT

 

 

 PositivLegionella urin antigen (LUT) Påvist
 NegativLegionella urin antigen (LUT)
Ikke påvist 

Inkonklusiv

Legionella urin antigen (LUT) Inkonklusiv 
Negativt resultat udelukker ikke aktuel Legionella infektion

LUT påviser kun Legionella pneumophila serogruppe 1 antigen

 

Legionella-antigen kan påvises tidligst fra 3 dage og op til et år efter symptomdebut

  

Falsk positiv LUT kan forekomme 

  Analyse Svar Tolkning

PUT

 

 

 PositivPneumokok urin antigen (PUT) Påvist
 NegativPneumokok urin antigen (PUT) Ikke påvist
 InkonklusivPneumokok urin antigen (PUT) Inkonklusiv
Negativt resultat udelukker ikke aktuel Pneumokok infektion

 

Falsk positiv PUT kan forekomme

  


 
9) 
Princip for analysen

Lateral flow immunochromatographic assay. (Rapid lateral flow test).

 
10) 
Konfirmation

LUT: Analysen konfirmeres ikke rutinemæssigt, men bør altid suppleres med diagnostik med PCR og dyrkning for Legionella, samt evt. serologisk undersøgelse.

PUT: Analysen konfirmeres ikke rutinemæssigt, men bør altid suppleres med anden diagnostik, herunder alm. bakteriologisk dyrkning af luftvejssekret eller andet relevant materiale.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Positive LUT svar afgives telefonisk til rekvirent.

Begge test kan være falsk negative (se sensitivitet), og bør altid ledsages af andre diagnostiske analyser som PCR for atypiske bakterier (luftvejssekret, ikke svælgpodning) ved mistanke om Legionella infektion, samt trachealsekret til D+R ved mistanke om pneumoni.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser, at den kliniske sensitivitet og specificitet er:

LUT:

Sensitivitet: 87,8% (95%CI (79,8-92,9%)

Specificitet: 99,6% (95%CI (97,7-99,9%)

PUT:

Sensitivitet: 78,0% (95%CI (69,0-85,0%)

Specificitet: 98,1% (95%CI (95,4-99,3%)


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), og omfatter såvel LUT som PUT.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

LUT:
En sikker diagnose kan stilles ved dyrkning af bakterien fra sekret fra de nedre luftveje. Bakterierne vokser dog ofte dårligt og langsomt på substrater. Fra de samme prøvematerialer kan der stilles en hurtigere diagnose ved PCR teknik, der påviser DNA fra bakterierne. Denne analyse er dog ikke 100% sensitiv.

 

PUT:
Udskillelsen af pneumokokantigen i urin kan variere i løbet af sygdomsforløbet og det kan derfor være relevant at teste igen, såfremt klinisk mistanke opretholdes. Efter en S. pneumoniae vaccination kan der være en falsk positiv PUT i op til 6 dage efter vaccinationen.


 
17) 
Baggrund

Legionella pneumophila forårsager legionærsyge, samt den mildere influenza-lignende infektion Pontiac fever. Der er flere serogrupper af Legionella pneumophila, men serogruppe 1 er årsag til ca. 70% af de dyrkningsverificerede infektioner.

Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 – 42° C.

Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol), der er forurenet med Legionella bakterier.

De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste, ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre.

Infektionen kan ikke behandles med penicillin. Førstevalget er makrolider, der kan trænge ind i de inficerede celler – evt. i kombination med fluorquinolon.


S. pneumoniae er den hyppigste årsag til bakteriel lungebetændelse, ligesom bakterien kan være årsag til bakteriæmi, meningitis, arthritis, endocardiditis etc.

Ved betydende pneumokokinfektioner udskilles antigen i urin; dette påvises med testen.


 
18) 
Litteratur

  1. Jørgensen CH, et al. Evaluation of a new lateral flow test for detection of Streptococcus pneumoniae and Legionella pneumophila urinary antigen. Journal of Microbiological Methods 2015.116; 33–36.
03.11.2022