Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales, hvor der i tillæg til undersøgelse for influenza A/B og respiratorisk syncytialvirus (RSV) ønskes undersøgelse for adenovirus (AdV), human metapneumovirus (hMPV), parainfluenzavirus 1-4 (PIV 1-4) og rhinovirus (RV).

 

Hvis luftvejsvirus (udvidet) rekvireres, er der ikke grund til at rekvirere enkeltstående analyser for individuelle luftvejsvirus.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis.

Best/Ord: 33057


Undersøgelse: Luftvejsvirus (udvidet) DNA/RNA

Materiale: Nasopharynxsekret, trakealsekret, BAL, ekspektorat, podning

Lokalisation: .

Lokalisation podning: Svælg, næsesvælgrum (nasopharynx)

 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharyngealt sug, ekspektorat, trakealsekret, podning fra nasopharynx eller svælgpodning. Ved mistanke om viral lungeinfektion bør dybt luftvejssekret fremsendes evt. suppleret med nasopharynxsekret.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Materiale fra luftveje fremsendes i sterilt spidsglas. Podning fra nasopharynx eller svælg sendes i Aptima Multitest Swab.

    

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.

 
6) 
Svartid


Analysen udføres alle ugens dage.

Prøven kan under normale omstændigheder forventes besvaret senest dagen efter modtagelse i på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 
7) 
Analyse

Respiratorisk syncytialvirus (RSV), influenza A/B, adenovirus, human metapneumovirus (hMPV), parainfluenzavirus 1-4 (PIV1-4) og rhinovirus.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: 

Respiratorisk syncytialvirus (RSV), influenza A /B, adenovirus, human metapneumovirus (hMPV), parainfluenzavirus 1-4 (PIV1-4) og/eller rhinovirus DNA/RNA påvist.


Negativ: 

Respiratorisk syncytialvirus (RSV), influenza A/B, adenovirus, human metapneumovirus (hMPV), parainfluenzavirus 1-4 (PIV1-4) og rhinovirus DNA/RNA ikke påvist.

Udvalgte prøver af influenza A sendes videre til subtypning (H1N1/H3N2)


 
9) 
Princip for analysen

Analysen udføres med et kommercielt kit fra Hologic, der køres på Panther fusion systemet. Der benyttes Real-Time PCR til at amplificere et specifikt område af et genom, ved brug af en DNA polymerase. Herved genereres et eksponentielt stigende antal DNA kopier af patogen-specifik nukleotidsekvens. Til detektion benyttes en fluorescerende probe, der udsender lys, såfremt prøven indeholder probespecifikt DNA.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende mikrobiolog hospital tlf. 3862 6443.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

TCID50/ml fra 1*10-2 – 1*102 (se evt. package inserts for AdV/hMPV/RV Assay, Flu A/B/RSV Assay og Paraflu Assay, Panther Fusion System)


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 

Negative kontroller samt positive kontroller for hvert target inkluderes i hver analysekørsel.


Ekstern QC: 

Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD, DEKS). 


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Influenzavirus

Influenza skyldes influenzavirus A eller B. Symptomdebut med pludselig indsættende højfebrilia, kulderystelser, muskelsmerter, hovedpine og ofte forkølelsessymptomer. Der kan ses alvorlige komplikationer, hvor en sekundær bakteriel pneumoni – ofte forårsaget af Staphylococcus aureus – er den hyppigste.

RSV

Varierer fra en let subklinisk infektion til en alvorlig bilateral pneumoni med høj feber og behov for kortvarig respiratorbehandling. RSV er den hyppigste årsag til alvorlige nedre luftvejsinfektioner hos børn under to år. Hos ældre børn og voksne er det kliniske billede mildere end hos små børn. Blandt ældre, især på plejehjem, ses pneumoni eller forværring af en kronisk obstruktiv lungesygdom.


Human metapneumovirus: 

Forårsager RSV-lignende luftvejsinfektioner. Den præcise prevalens kendes ikke, men forskellige studier synes at vise, at hMPV forekommer hos 5 - 15 % af børn med luftvejsinfektioner i vinterhalvåret.
Co-infektion med RSV forekommer.


Rhinovirus: 

Hyppig årsag til almindelig forkølelse. Hos patienter med kroniske lungesygdomme (astma, KOL) kan virus ofte påvises i relation til akut anfald / exacerbation. Den patogenetiske betydning heraf er uafklaret.


Adenovirus: 

Kan forårsage nedre luftvejsinfektion, pharyngitis, konjunktivitis og gastroenteritis. Der findes mindst 51 humanpatogene Adenovirus serotyper, der inddeles i seks grupper (A-F). Gruppe B og E forårsager nedre luftvejsinfektioner. De fleste serotyper giver kun sjældent anledning til sygdomme. Hos immundefekte ses såvel pneumoni som hepatitis.


Parainfluenzavirus: 

Forårsager nedre luftvejsinfektioner, især hos børn under 5 år. Hos voksne forårsager virus subkliniske infektioner eller et mildt influenzalignende sygdomsbillede.

 
18) 
Litteratur

Panther Fusion vejledning fra Hologic og Hologic Package inserts for Flu A/B/RSV, Adv/hMPV/RV og Paraflu
08.04.2024