Meningitis/encephalitis DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

CNS infektion

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 52011


Bemærk:

Undersøgelsen skal kun bestilles på patienter, hvor der er mistanke om CNS infektion, og udføres kun på spinalvæsker med pleocytose (SPV leukocytter >10 celler/µL) og kun efter telefonisk kontakt til vagthavende læge i KMA.


 
3) 
Prøvemateriale

Spinalvæske (mindst 1 mL).


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Spinalvæske (mindst 1 mL) udhentes i forbindelse med lumbalpunktur.

 

Tidspunkt for prøvetagning:

Tidligst muligt i sygdomsforløbet.


Utensilier:

  • Sterilt spidsglas til spinalvæske

       


NB! 1 mL spinalvæske til mikroskopi og dyrkning skal tages i separat spidsglas og særskilt bestilling Best/Ord 10011, Prøvekategori Væsker, Spinalvæske.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevaring: I køleskab 4-8° C. Prøven må ikke fryses.

 

Forsendelse: Hurtigst muligt, gerne i kølekasse.

 
6) 
Svartid

Svarafgivelse: inden for 4 timer efter prøvens modtagelse (kl. 8-18)

 
7) 
Analyse

Undersøgelse for følgende CNS patogener:


Bakterielt DNA:

Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Streptococcus agalactiae (gr.B)

Listeria monocytogenes

E. coli K1


Virus DNA/RNA:

Varicella zoster virus

Herpes simplex virus 1 og 2

Enterovirus

Human herpesvirus 6

Human parechovirus

Cytomegalovirus


Svampe DNA:

Cryptococcus neoformans/gattii


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Tolkning:

Hver af de mikrobiologiske agens besvares med "Påvist" eller "Ikke påvist"

 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af bakterielt DNA, virus DNA/RNA og svampe DNA ved hjælp af PCR-teknik under anvendelse af en kommerciel FDA godkendt test (FilmArray Meningitis/encephalitis Panel, BioFire, bioMerieux). 

 
10) 
Konfirmation

Sker ved dyrkning, in-house PCR og ved indsendelse til SSI i forbindelse med national overvågning (fx polieovervågning).

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende på Klinisk Mikrobiologisk Afd.: tlf. 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet mellem 85,7 og 100 % afhængig af patogen, specificitet >99 %.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er tilmeldt afdelingens program for ekstern kvalitetskontrol.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

FDA godkendt, CE mærkning undervejs

 
16) 
Andre oplysninger

Ved positivt fund for enterovirus skal der tillige sendes rektalpodning i fecalSwab til SSI mhp. Poliovirus-overvågning. Best/Ord: 32062 "Enterovirus typning Overvågning".

(Analysen debiteres ikke).

 
17) 
Baggrund

CNS infektioner kan forårsages af bakterier, virus og svampe.

 
18) 
Litteratur

Wootton SH et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2016

Leber AL et al. J Clin Microbiol. 2016

Arora HS et al. Pediatr Infect Dis J 2017

28.08.2018