Meningitis/encephalitis DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

CNS infektion

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 52011


Bemærk:

Undersøgelsen skal kun bestilles på patienter, hvor der er mistanke om CNS infektion, og udføres kun på spinalvæsker med pleocytose (SPV leukocytter >10 celler/µL) og kun efter telefonisk kontakt til vagthavende læge i KMA.


 
3) 
Prøvemateriale

Spinalvæske (mindst 1 mL).


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Spinalvæske (mindst 1 mL) udhentes i forbindelse med lumbalpunktur.

 

Tidspunkt for prøvetagning:

Tidligst muligt i sygdomsforløbet.


Utensilier:

  • Sterilt spidsglas til spinalvæske

       


NB! 1 mL spinalvæske til mikroskopi og dyrkning skal tages i separat spidsglas og særskilt bestilling Best/Ord 10011, Prøvekategori Væsker, Spinalvæske.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevaring: I køleskab 4-8° C. Prøven må ikke fryses.

 

Forsendelse: Hurtigst muligt, gerne i kølekasse.

 
6) 
Svartid

Svarafgivelse: Under 2 timer efter prøvens modtagelse (kl. 8-20.30, mandag-søndag)

 
7) 
Analyse

Undersøgelse for følgende CNS patogener:


Bakterielt DNA:

Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Streptococcus agalactiae (gruppe B)

Listeria monocytogenes

Escherichia coli K1

Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pyogenes


Virus DNA/RNA:

Varicella-zoster virus

Herpes simplex virus 1 og 2

Enterovirus

Human herpesvirus 6

Human parechovirus


Svampe DNA:

Cryptococcus neoformans/gattii


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Analysesvar:

Svaret overføres automatisk til Sundhedsplatformen efter endt analyse.


Tolkning:

Hver af de mikrobiologiske agens besvares med "Påvist" eller "Ikke påvist".

 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af bakterielt DNA, virus DNA/RNA og svampe DNA ved hjælp af kvalitativ multipleks nukleinsyre baseret in vitro test under anvendelse af en kommerciel IVD godkendt (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis (ME) Panel ("QIAstat-Dx ME Panel")).

 
10) 
Konfirmation

Sker ved dyrkning, in-house PCR og ved indsendelse til SSI i forbindelse med national overvågning (fx polieovervågning).

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende på Klinisk Mikrobiologisk Afd. tlf.: 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet >94 %, specificitet >99 %.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er tilmeldt afdelingens program for ekstern kvalitetskontrol.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket.

 
16) 
Andre oplysninger

Ved positivt fund for enterovirus skal der tillige sendes rektalpodning i fecalSwab til SSI mhp. Poliovirus-overvågning. Best/Ord: 32062 "Enterovirus typning Overvågning" (analysen debiteres ikke).


 
17) 
Baggrund

CNS infektioner kan forårsages af bakterier, virus og svampe.

 
18) 
Litteratur

  1. Wootton SH et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2016
  2. Leber AL et al. J Clin Microbiol. 2016
  3. Arora HS et al. Pediatr Infect Dis J 2017


22.02.2024