Morbilli virus IgM og IgG (sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om akut infektion med morbilli virus.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Morbilli Ab;P

 

Best/Ord: NPU14920


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml. Mindste prøvevolumen er 1,5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C.

Ved opbevaring ud over 7 døgn, nedfryses prøven ved mindst -20° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage, således at forventet svartid er max. 4 dage.

Analysen kan udføres akut på hverdage ved telefonisk kontakt til vagthavende læge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på 3862 6443 (vagttelefon/hospital) eller til sekretariat 3862 2429.

 
7) 
Analyse

LIAISON Measles IgM og LIAISON Measles IgG. Kemiluminescens immunanalyse (CLIA) (DiaSorin)

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Morbilli virus IgM og IgG (sygdom?)


Analyseresultater besvares og tolkes således:

 • IgM pos, IgG pos:
  Forenelig med akut infektion

 • IgM pos, IgG neg:
  Tyder på akut infektion, ny prøve kan indsendes om 2 - 3 uger med henblik på IgG serokonversion (såfremt klinikken er usikker)

 • IgM neg, IgG pos:
  Forenelig med overstået infektion eller vaccination

 • IgM neg, IgG neg:
  Ingen tegn til akut eller tidligere infektion, og vaccination anbefales


 
9) 
Princip for analysen

Analyserne udføres på en fuldautomatisk analyserobot, LIAISON XL, fra firmaet DiaSorin.

 
10) 
Konfirmation

Nej. Positive IgM prøver sendes videre til SSI med henblik på overvågning, samtidig med at rekvirerende læge bedes indsende svælgpodning eller urin til undersøgelse for morbilli RNA på SSI.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

I tilfælde af positiv IgM tager Klinisk Mikrobiologisk læge telefonisk kontakt til rekvirent, af hensyn til smitteopsporing/smitte begrænsning.

Det anbefales at indsende svælgpodning/urinprøve med henblik på Morbilli virus DNA/RNA, for bekræftelse af diagnosen og overvågning af sygdommen.

IgM positive patienter meldes af Klinisk Mikrobiologisk læge telefonisk til Lisbeth Krause Knudsen, Epidemiologisk afdeling SSI på tlf. nr. 3268 8448 med henblik på smitteopsporing/smittebegrænsning.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser for IgM:

Diagnostisk sensitivitet: 96,7 % (n=152)

Diagnostisk specificitet: 100 % (n=376)

For diagnostisk sensitivitet og specificitet for IgG – henvises til datablad for Morbilli IgG.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Bemærk:

Morbilli er en individuel anmeldelsespligtig sygdom på papirformular 1515.

 
17) 
Baggrund

Akut infektion med morbilli virus var før MFR vaccinationsprogrammet hyppig blandt børn og unge. 90 % havde haft mæslinger inden det 15. år, med størst incidens inden skolestart. Efter MFR vaccinationsprogrammet ses morbilli virus infektioner yderst sjældent – og kun i den uvaccinerede population.

Inkubationstid er 8 - 11 dage, fra smitte til første symptomer, og 13 – 14 dage fra smitte til udslet fremkommer.

Patienten smitter fra de første symptomer viser sig (pludselig høj feber, løbende næse, røde øjne (lysskyhed), halsonde, hæshed, tør, søløveagtig hoste). Der kan fremkomme Kopliks pletter, små, ca. 1 mm brede sandkornsagtige hvide pletter på kinder og læbers inderside (på mundslimhinden). Disse vil forsvinde inden udslettet bryder ud.

Sygdomen kan kompliceres af encephalitis, og bakterielle superinfektioner.

Sygdomsvarighed er ca. 1 uge.

 
18) 
Litteratur

 1. Michaela A. Riddell, Journal of Clinical Microbiology Jan 2002, p. 5-9 EPI-NYT uge 12-2012

02.09.2019