Orm (identifikation)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Identifikation af kvitterede orm eller ormeled. Undersøgelsen kan også benyttes til indsendelse af andet materiale, hvor identifikation af mulige parasitære elementer ønskes.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Orm Identifikation

 

Best/Ord: 41007


Undersøgelse: Orm Identifikation

Materiale: Orm

Lokalisation: .

 

Kliniske oplysninger, evt. rejseanamnese og beskrivelse af det indsendte materiales oprindelse skal anføres i rekvisitionen.

 
3) 
Prøvemateriale

Orm, ormeled eller evt. andet materiale af mulig parasitær oprindelse.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Fæces prøverør (brunt låg).

Kvitterede orm eller ormeled opsamles i røret. Evt. tilsættes sterilt saltvand.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøvematerialet fremsendes hurtigst muligt. Benyt beskyttelsesrør.


 
6) 
Svartid

Svar afsendes normalt senest første hverdag efter prøvens modtagelse.

 
7) 
Analyse

Inspektion, evt. mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Ved positivt fund angives artsidentifikationen.

Negativt svar: "Orm ikke påvist" eller "Det tilsendte materiale er ikke af parasitær oprindelse"

 
9) 
Princip for analysen

Makroskopisk og/eller mikroskopisk identifikation af indsendt materiale.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Påvisning af humanpatogene parasitter bør medføre behandling.

I særlige tilfælde kontaktes rekvirenten telefonisk af KMA læge.

Ved ønske om rådgivning i øvrigt kan vagthavende mikrobiolog kontaktes, alternativt infektionsmediciner.


Der henvises til rekommandationer fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i "Antibiotika – dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbogpå afdelingens hjemmeside, via VIP eller via app'en (Region H Antibiotika)

Ved mistanke om orm kan man eventuelt supplere med at indsende fæces til mikroskopi for orm og ormeæg, evt. et analaftryk, hvis mistanken er børneorm.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

UKNEQAS ekstern kvalitetskontrol.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Eventuel rejseanamnese påføres rekvisitionen under kliniske oplysninger.

 
17) 
Baggrund

Indvoldsorm (herunder spoleorm) er en gruppe af parasitter, der forårsager infektion hos mennesker gennem kontakt med parasitæg og -larver. De overføres via jord og gødning, som er forurenet med menneskeafføring, og i nogle tilfælde via råt kød inkl. fisk.

Der er tale om parasitter, som trives i varm og fugtig jord i tropiske og subtropiske lande, og som er sjældne i Danmark. Når disse larver/orme er kommet ind i mennesker, kan de leve i årevis i fordøjelseskanalen. Tre typer indvoldsorme dominerer: Det er spoleorm (ascaris), piskeorm (trichuris) og hageorm.  

Indvoldsorm er sjældne i Skandinavien, men udbredte i udviklingslandene.

 
18) 
Litteratur

24.08.2022