Parasitter Mikroskopi

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved mistanke om infektion med indvoldsorm. Det kan være rundorm (nematoder), bændelorm (cestoder) eller ikter (trematoder).


Bemærk, at der kun yderst sjældent vil være indikation for mikroskopi for orm/ormeæg hos patienter med nosokomiel (hospitalserhvervet) diarré.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Parasitter Mikroskopi

 

Best/Ord: 41000

Undersøgelse: Parasitter Mikroskopi

Materiale: Fæces

Lokalisation: .

 
3) 
Prøvemateriale

Fæces. Hvis fæces indeholder blod, slim eller pus, skal dette indgå i prøvematerialet.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Prøverør med brunt låg til fæces samt forsendelseshylster.

 

  • Prøven skal tages fra frisk fæces, som kan være formet, løs eller flydende af konsistens. Hård, knoldet fæces er uegnet. En valnødstor klump (10-15 g) / "Fyld højest hertil"-markering. Større mængder må ikke fremsendes

  • Prøverøret må ikke forurenes på ydersiden under fyldning

  • Send op til 3 prøver taget fra tre forskellige afføringer

  • Kvitterede orme eller ormeled sendes i saltvand eller alkohol. Der må ikke anvendes formalin til orm eller ormeled, da dette ændrer cellestrukturen

  • Prøverøret anbringes i transporthylster 
5) 
Transport/holdbarhed

Hurtigst muligt til KMA 445, ellers i køleskab (4° C).

 
6) 
Svartid

Svar afgives 1 - 3 hverdage efter prøvens modtagelse.

 
7) 
Analyse

Mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positive fund:

Ved positiv mikroskopi beskrives og identificeres de fundne orm/ormeæg.

Påvisning af patogene parasitter er diagnostisk.

 

Negative fund besvares:
Orm/ormeæg ikke påvist.

Negativt fund udelukker ikke ormeinfektion.

Negativt udfald af undersøgelsen bør vurderes i forhold til de kliniske symptomer og undersøgelsen bør evt. gentages, især hvis patienten har forhøjet eosinofiltal eller nedsat immunforsvar.

 
9) 
Princip for analysen

Direkte mikroskopi af fæces efter formalin-ethylacetat koncentrering til påvisning og identifikation af ormeæg.

 
10) 
Konfirmation

Ved fund af Entamoeba-cyster, Giardia-cyster eller Cryptosporidier sendes fæces til PCR (tarmpatogene parasitter undersøgelse for).

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Se "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog" som findes på KMAs hjemmeside, i VIP eller via app (Region H Antibiotika).

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ved ormeinfektion er æggene ofte meget fåtallige i fæces og de kan derfor være svære at påvise. Undersøgelse af flere prøver øger sensitiviteten.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling deltager i et eksternt kvalitetsovervågningssystem, DEKS.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er ikke akkrediteret.

 
16) 
Andre oplysninger

Fæcesundersøgelse for æg er ikke velegnet til påvisning af Enterobius vermicularis. Sikreste metode hertil er analaftryk. Se "Enterobius vermicularis (børneorm) Mikroskopi".

 

Ved mistanke om infektion med tarmprotozoer (Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp. eller Giardia intestinalis) udføres PCR for tarmprotozoer ("Tarmpatogene parasitter undersøgelse for").

 
17) 
Baggrund

Ses især hos patienter, som har opholdt sig i parasitendemiske (primært tropiske eller subtropiske) områder. Spolorm (Ascaris) og børneorm (Enterobius) kan dog erhverves i Danmark. Undersøgelse for børneorm bør foretages på analaftryk og rekvireres særskilt, se eget datablad: Enterobius vermicularis (børneorm) Mikroskopi.

 
18) 
Litteratur

Soil-transmitted helminth infections.  Jourdan PM, Lamberton PHL, Fenwick A, Addiss DG. Lancet 2018;391:252-265
05.12.2022