Parotitis virus (fåresyge mumpsvirus) igG (immunstatus)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved ønske om kendskab til patientens immunstatus overfor parotitisvirus (efter evt. vaccination).

Svares "Ja" til promptspørgsmålet "Akut infektion?" tillægges anti-parotitis IgM.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: NPU03952


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, 3-5 ml, eller plasma. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C, kan opbevares i 9 døgn ved 2 - 8° C, men prøven fryses ved mindst -20° C ved opbevaring udover 9 døgn.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres daglig på hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage.


 
7) 
Analyse

LIAISON Mumps IgG


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelse: Parotitis virus (fåresyge mumpsvirus) IgG (immunstatus)


Analyseresultater besvares og tolkes således:


‌IgG ‌Tolkning
‌Positiv ‌IgG antistoffer er tilstede.  Patienten er immun som følge af vaccination eller infektion
‌Negativ
‌IgG antistoffer er ikke tilstede. Patienten er ikke immun, og vaccination tilrådes
Tvivlsom Ikke sikker immun. Ny prøve kan indsendes efter 2 uger. Såfremt den nye prøve fortsat er tvivlsom positiv, skal patienten betragtes som parotitisvirus IgG negativ, og ikke immun. Vaccination tilrådes

 
9) 
Princip for analysen

Kemiluminescens immunanalyse (CLIA) (DiaSorin).
Analyserne udføres på en fuldautomatisk analyserobot, LIAISON XL, fra firmaet DiaSorin.


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ikke relevant.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:


IgG:

Diagnostisk Sensitivitet: 98,5 % (330/335) i forventet positiv population.

Diagnostisk specificitet: 98,2 % (164/167) i forventet negativ population.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Equalis), som består af undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Akut infektion med parotitisvirus ("fåresyge") ramte før MFR vaccinationsprogrammet børn og unge. Efter MFR vaccinationsprogrammet ses parotitisvirus infektioner yderst sjældent – og som oftest kun i den uvaccinerede population, og efter udlandsrejse


 
18) 
Litteratur

  1. Hviid A. Mumps. Lancet 2008 Mar 15;371(9616):932-44
  2. Package insert LIAISON Mumps IgG, Diasorin S.p.A.
18.07.2023