Parotitisvirus (fåresyge mumpsvirus) IgM og IgG (sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om akut infektion med parotitisvirus.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Parotitisvirus-antistof;P

 

Best/Ord: NPU17128


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, 3-5 ml, eller plasma.  Mindste prøvevolumen er 1,5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C, kan opbevares i 9 døgn ved 2 - 8° C, men prøven fryses ved mindst -20° C ved opbevaring udover 9 døgn.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage.

 
7) 
Analyse

LIAISON Mumps IgG og LIAISON Mumps IgM. 

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Parotitis virus (fåresyge mumpsvirus) IgM IgG (sygdom?)


Analyseresultater besvares og tolkes således:


IgM ‌IgG ‌Tolkning
‌Positiv*
‌Positiv ‌Forenelig med akut infektion
‌Positiv* ‌Negativ ‌Tyder på akut infektion, ny prøve bør indsendes om 2-3 uger med henblik på IgG serokonversion
Negativ
Negativ ‌Ingen tegn til akut eller tidligere infektion, og vaccination anbefales. Ved nylig eksposition kan ny prøve indsendes om 2-3 uger. Ved fortsat negativt resultat anbefales vaccination
Negativ
‌Positiv ‌Forenelig med tidligere infektion eller vaccination. Patienten er immun
Tvivlsom - Eventuelt ny prøve efter 2 uger. Såfremt den nye prøve fortsat er tvivlsom, skal patienten betragtes som parotitisvirus IgM negativ – og resultat tolkes i henhold til ovenstående
- Tvivlsom Eventuelt ny prøve efter 2 uger. Såfremt den nye prøve fortsat er tvivlsom, skal patienten betragtes som parotitisvirus IgG negativ, og resultat tolkes i henhold til ovenstående
*Serum prøve types og der anmodes om en svælgpodning og/eller urinprøve til typning

 
9) 
Princip for analysen

Kemiluminescens immunanalyse (CLIA) (DiaSorin).

Analyserne udføres på en fuldautomatisk analyserobot, LIAISON XL, fra firmaet DiaSorin.


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved resultater, der giver mistanke om akut parotitis tager Klinisk Mikrobiologisk læge telefonisk kontakt til rekvirent.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:

IgM:

Diagnostisk sensitivitet: 95,2 % (81/85) i forventet positiv population.

Diagnostisk specificitet: 99,5 % (437/439) i forventet negativ population.

IgG:

Diagnostisk sensitivitet: 98,5 % (330/335) i forventet positiv population.

Diagnostisk specificitet: 98,2 % (164/167) i forventet negativ population.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Equalis), som består af undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

I tilfælde af akut parotitis (IgM pos, IgG neg eller IgM pos og IgG pos) sender Klinisk Mikrobiologisk afd. prøven videre til SSI, med henblik på epidemiologisk overvågning.

 

Det anbefales at indsende en svælgpodning og/eller urinprøve til Parotitis DNA/RNA med henblik på virusovervågning (vaccineovervågning).

 

Bemærk: Parotitis er en individuel anmeldelsespligtig sygdom via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2)

 
17) 
Baggrund

Akut infektion med parotitisvirus ("fåresyge") ramte før MFR vaccinationsprogrammet børn og unge. Efter MFR vaccinationsprogrammet ses parotitisvirus infektioner sjældent – og som oftest kun i den uvaccinerede population, og efter udlandsrejse.

 
18) 
Litteratur

  1. Hviid A. Mumps. Lancet 2008 Mar 15;371(9616):932-44
  2. Package insert LIAISON Mumps IgG og IgM, Diasorin 
18.07.2023