Plasmodium (malaria) antigen

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Malaria antigen test tages på mistanken om malaria hos den febrile patient med relevant rejseanamnese til område med forekomst af malaria. Det anbefales at testen foretages samtidig med og som supplement til første malariastryg. Testen kan ikke anvendes til behandlingskontrol.

 
2) 
Rekvisition

Webreq: Testen udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: NPU29316

 

Rejsemål skal oplyses ved rekvisition.

 
3) 
Prøvemateriale

Human fuldblod.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Fuldblod, 3 ml i rør med EDTA. Mindste volumen 1 ml.

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven transporteres sammen med 1. malariastryg akut til laboratoriet.
Vagthavende mikrobiolog orienteres om akutte prøver på 3862 6443
Testen udføres principielt kun samtidig med første udstryg
Er første malariastryg allerede mikroskoperet, og ønsker man malariaantigen test udført bør den fremsendes til laboratoriet snarest efter prøvetagning. Prøven opbevares på køl indtil forsendelse.
Prøver, der er mere end 3 dage gamle, kan medføre uspecifikke reaktioner.

 
6) 
Svartid

Prøver, der fremsendes sammen med første malariastryg udføres og besvares samme dag som den er modtaget i laboratoriet (til kl. 22). Malaria-antigen test, hvor der foreligger svar på første malaria-mikroskopi, udføres samme dag, hvis den ankommer inden kl. 14. 

 
7) 
Analyse

First Response Malaria Ag. pLDH/HRP2 Combo Card Test.

Testen påviser antigenerne pLDH som er specific for Plasmodium spp. (P. falciparum/ vivax/ovale/malariae), og HRP2 som er specifik for Plasmodium falciparum.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Plasmodium (malaria) antigen


Ikke påvist: Malaria antigen er ikke påvist

Påvist: Malaria antigen er påvist

Inkonklusiv: Malaria antigen testen er ikke konklusiv. Ny prøve anbefales.Et positivt analysesvar påføres yderligere et af følgende svarkommentar:


  • Antigen specifik for Plasmodium spp. er påvist. Yderligere artsdifferentiering foretages på baggrund af malaria-mikroskopi

  • Antigen specifik for Plasmodium falciparum er påvist. Parasitæmigrad bestemmes på baggrund af malaria-mikroskopi

  • pLDH og HRP2 positiv: Antigen specifikt for Plasmodium falciparum og for Plasmodium spp. er påvist. Fundet er foreneligt med infektion med P. falciparum, og kan være foreneligt med eventuel dobbeltinfektion med non-falciparum species. Yderligere artsdifferentiering og bestemmelse af parasitæmigrad foretages på baggrund af malaria-mikroskopi


 
9) 
Princip for analysen

Immunkromatografisk analyse til kvantitativ bestemmelse

 
10) 
Konfirmation

Malaria antigen test bør altid tages samtidig med et malariastryg og yderligere diagnostik (species-identifikation og bestemmelse af parasitæmi-grad) finder sted på baggrund af mikroskopien.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Akutte prøver og positive svar afgives telefonisk til rekvirent.


Falsk positive svar kan forekomme ved forkert opbevaring.

Falsk negative svar kan forekomme ved meget lav eller meget høj parasitæmigrad eller ved mutationer i de undersøgte antigener.

 

Testen kan ikke bruges som behandlingskontrol, da den kan være positiv for antigen i uger efter overstået infektion. Af samme årsag giver det ikke mening at udføre antigen testen mere end en gang i samme sygdomsepisode.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ved validering på kliniske prøver i WHO-regi er sensitiviteten bestemt til

P. falciparum: 91.4% ved 200 parasitter/ µL, 100% ved 2000 parasitter/ µL.

P. vivax: 82% ved 200 parasitter/ µL, 100% ved 2000 parasitter/ µL.

Falsk positiv raten var 1.9%.

Sensitiviteten forventes at være lavere ved P. ovale og P. malariae.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Testen indeholder en procedurekontrol.

 
14) 
Måleområde

Testen detekterer ned til 200 parasitter/µL blod. 

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Malaria skyldes infektion med malariaparasitten, der er en éncellet protozo af arten Plasmodium. Malaria er en hyppig infektion i tropisk Afrika og sjældnere i store dele af Asien og Sydamerika. Der findes fem forskellige typer malaria: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae og Plasmodium knowlesi (kun set i det Sydøstlige Asien). 

 
18) 
Litteratur

  1. First Response Malaria Ag. pLDH/HRP2 Combo Card Test package insert.
  2. Malaria Rapid Diagnostic Test Performance. Results of WHO product testing of malaria RDTs: round 7 (2015–2016). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255836/9789241512688-eng.pdf;jsessionid=53833A2A05A62ACE06B5BD6BD46A3005?sequence=1

21.09.2020