Plasmodium (malaria) Mikroskopi

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


AKUT blod til at påvise malariaparasitter ved DNA-amplifikation (LAMP test) har erstattet akut mikroskopi til diagnostik af malaria. 

Mikroskopi og malaria antigentest udføres på KMA ud fra det tilsendte veneblod, hvis malaria påvises ved LAMP testen. Der skal derfor IKKE sendes særskilt dråbe og udstrygspræparater. 

Der er fortsat indikaton for malaria mikroskopi i følgende tilfælde: 

- Opfølgning efter påvist malaria. Hos patienter, som har fået påvist malaria ved LAMP, følges parasitgraden dagligt ved mikroskopi, indtil der foreligger negativ mikroskopi. Som standard kontrolleres mikroskopi på dag 7 og 28.

- på mistanke om Babesiaparasitter, microfilariae og evt. andre blodparasitter. 

Stryg til malaria mikroskopi fremstilles i disse tilfælde lokalt og fremsendes til KMA efter nedenstående retningslinjer (punkt 3-5). 

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: NPU21598


 
3) 
Prøvemateriale

2 udstrygningspræparater og 2 dråbepræparater af kapillærblod eller veneblod.

 

4 objektglas med skrivefelt og evt. specielt udstrygningsglas med afskårne hjørner. Sprit til huddesinfektion og vat. Alle objektglas sprittes af og poleres inden brug. Lancet til hudperforation.

 

Plasttransportholder til præparaterne.                                                                             
 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Med engangslancet prikkes i øreflippen eller lateralt på fingerens yderstykke mellem neglevold og pulpa. Hos små børn kan hælen anvendes. Første bloddråbe aftørres. Der fremstilles herefter 2 dråbe-præparater og 2 udstryg. Alle præparater mærkes med CPR-nr.Dråbepræparater: Afsæt 2-4 store bloddråber midt på glasset. Dråben spredes straks med bagsiden af lancetten, således at den kommer til at fylde et kvadrat med sider på ca. 1 cm.


Udstrygningspræparater: En bloddråbe afsættes nær den ene ende på et objektglas. Et ekstra objektglas anbringes med den korte ende i en vinkel på 45 grader med objektglasset, sådan at dråben befinder sig mellem de to glas. Lad bloddråben fordele sig langs enden af objektglasset og udstryg herefter blodet med enden af det ekstra objektglas med en jævn bevægelse. Præparaterne lufttørres liggende på bordet. 
Ved positive malaria LAMP fund anbefales daglige udstryg, indtil udstrygene er negative.

 
5) 
Transport/holdbarhed

Efterfølgende mikroskopi-prøver fremsendes som rutineprøver med den ordinære transportordning. For at undgå knusning af objektglas under transporten, skal disse anbringes i det/den viste plastetui/æske.


 
6) 
Svartid

I tilslutning til prøver, som er malaria LAMP påvist, udføres mikroskopi (ud fra veneblod på KMA) umiddelbart efter ankomst til KMA og besvares telefonisk til læge på rekvirerende afdeling. Der afgives elektronisk svar på alle prøver.

Alle efterfølgende malariastryg samt mikroskopi for andre blodparasitter udføres dagligt i laboratoriets åbningstid.

 
7) 
Analyse

Mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelse: Plasmodium (malaria?) Mikroskopi


En positiv mikroskopi svares med angivelse af art (Plasmodium falciparum/vivax/ovale/malariae/knowlesi), påviste parasitstadier (trofozoitter/skizonter/gametocytter) samt parasitæmigrad (andel af erythrocytter, der er inficerede).  

En negativ mikroskopi svares med "Ved mikroskopi ses ingen malariaparasitter".

 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af malariaparasitter eller andre blodparasitter i blod ved mikroskopi. 

 
10) 
Konfirmation

Fund af malaria konfirmeres ved antigenpåvisning. I sjældne tilfælde sendes prøven til PCR.

 
11) 
Vejledning/rådgivning


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant.

 
13) 
Kvalitetskontrol

UKNEQAS ekstern kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

Detektionsgrænse: 5-50 parasitter/µl

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant.

 
16) 
Andre oplysninger

Symptomer, rejseanamnese og indtagelse af malariaprofylakse anføres på rekvisitionen.

 
17) 
Baggrund

Malaria skyldes infektion med malaria parasitten, der er en éncellet protozo af arten Plasmodium. Malaria er en hyppig infektion i tropisk Afrika og sjældenere i store dele af Asien og Sydamerika. Der findes forskellige arter: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae og Plasmodium knowlesi (kun set i det Sydøstlige Asien). Plasmodium knowlesi kræver PCR konfirmation. Malaria mikroskopi og malaria antigentest udføres kun ved påvist Plasmodium malaria DNA/RNA LAMP test eller behandlingskontrol.

 
18) 
Litteratur

  1. Kurtzhals JK, Gomme G. Malariadiagnostik. Ugeskr for Læger 2008; 170:26-32
  2. WHO Basic malaria microscopy, 2010
17.11.2022