Plasmodium (malaria) Mikroskopi

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved mistanke om malaria. Feber og influenzalignende symptomer hos en person, der har rejst i et malariaområde.

 

Den farligste malariaform (Plasmodium falciparum) vil oftest give symptomer indenfor 3 måneder efter ophold i malariaområde. De godartede malariaformer (P. vivax, P. ovale, P. malariae og P.knowlesi) kan optræde op til flere år efter hjemkomsten.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: NPU21598

Husk at kontakte vagthavende kliniske mikrobiolog hvis akut undersøgelse ønskes, se nedenfor.

Ved første stryg rekvireres samtidig Malaria antigen test (Plasmodium (malaria) antigen, NPU29316.

 
3) 
Prøvemateriale

2 udstrygningspræparater og 2 dråbepræparater af kapillærblod.

 

4 objektglas med skrivefelt og evt. specielt udstrygningsglas med afskårne hjørner. Sprit til huddesinfektion og vat. Alle objektglas sprittes af og poleres inden brug. Lancet til hudperforation.

 

Plasttransportholder til præparaterne.                                                                             
 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Akut undersøgelse så snart diagnosen mistænkes. Vent ikke til næste feberanfald. Ved første stryg tages samtidig blod til malaria antigen test (Plasmodium (malaria) antigen, NPU29316.

 

Med engangslancet prikkes i øreflippen eller lateralt på fingerens yderstykke mellem neglevold og pulpa. Hos små børn kan hælen anvendes. Første bloddråbe aftørres. Der fremstilles herefter 2 dråbe-præparater og 2 udstryg. Alle præparater mærkes med CPR-nr.Dråbepræparater: Afsæt 2-4 store bloddråber midt på glasset. Dråben spredes straks med bagsiden af lancetten, således at den kommer til at fylde et kvadrat med sider på ca. 1 cm.


Udstrygningspræparater: En bloddråbe afsættes nær den ene ende på et objektglas. Et ekstra objektglas anbringes med den korte ende i en vinkel på 45 grader med objektglasset, sådan at dråben befinder sig mellem de to glas. Lad bloddråben fordele sig langs enden af objektglasset og udstryg herefter blodet med enden af det ekstra objektglas med en jævn bevægelse. Præparaterne lufttørres liggende på bordet. 
Det anbefales, at der tages 3 malariastryg på hinanden følgende dage for at afkræfte diagnosen. Ved positive fund anbefales daglige udstryg, indtil udstrygene er negative.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Første malariaudstryg sendes akut til KMA efter kontakt til vagthavende mikrobiologiske læge på tlf. 3862 6443 (kl. 8-22).

 

Akutte prøver afleveres personligt i henhold til aftale med vagthavende på KMA. Efterfølgende prøver fremsendes som rutineprøver med den ordinære transportordning. For at undgå knusning af objektglas under transporten skal disse anbringes i det/den viste plastetui/æske.

 
6) 
Svartid

Akutte prøver undersøges umiddelbart efter ankomst til KMA og besvares telefonisk til læge på rekvirerende afdeling. Der afgives elektronisk svar på alle prøver.

Alle efterfølgende malariastryg undersøges dagligt i laboratoriets åbningstid.

 
7) 
Analyse

Mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelse: Plasmodium (malaria?) Mikroskopi


En positiv mikroskopi svares med angivelse af art (Plasmodium falciparum/vivax/ovale/malariae/knowlesi), påviste parasitstadier (trofozoitter/skizonter/gametocytter) samt parasitæmigrad (andel af erythrocytter, der er inficerede).  

En negativ mikroskopi svares med "Ved mikroskopi ses ingen malariaparasitter".

 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af malariaparasitter i blod ved mikroskopi. 

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Fund af Plasmodium falciparum kræver akut indlæggelse og behandling af patienten på infektionsmedicinsk afdeling. Andre former for malaria kan evt. behandles ambulant efter konsultation med infektionsmediciner.

Da andre infektioner kan ligne malaria-anfald, anbefales også at tage bloddyrkninger, som eventuelt gentages ved feberanfald.

Et negativt resultat af første malariaundersøgelse bør følges op af nye undersøgelser de følgende 2 dage. Disse sendes ikke som akutte prøver. 

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

UKNEQAS ekstern kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Symptomer, rejseanamnese og indtagelse af malariaprofylakse anføres på rekvisitionen.

 
17) 
Baggrund

Malaria skyldes infektion med malaria parasitten, der er en éncellet protozo af arten Plasmodium. Malaria er en hyppig infektion i tropisk Afrika og sjældenere i store dele af Asien og Sydamerika. Der findes fem forskellige typer malariaPlasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae og Plasmodium knowlesi (kun set i det Sydøstlige Asien). 

 
18) 
Litteratur
21.09.2020