Pneumocystis jiroveci DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Pneumocystis jiroveci.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til almen praksis


Best/Ord: 22070


Undersøgelse: Pneumocystis jiroveci DNA/RNA

Materiale: BAL, mundskyllevæske, trakealsekret

Lokalisation: .

 
3) 
Prøvemateriale

Bronchoalveolær lavage (BAL), trakealsekret eller mundskyllevand.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Mindst 1 ml BAL fremsendes i sterilt spidsglas

Munden skylles i ca. 10 ml isotont saltvand i ca. 1 minut – fremsendes i sterilt spidsglas. 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.
 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer

 
7) 
Analyse

Pneumocystis jiroveci DNA PCR.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv:  Pneumocystis jiroveci DNA påvist

Negativ: Pneumocystis jiroveci DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kæde reaktion, PCR) på Taqman platform. Analysen er rettet mod både MSG og UCS generne. Opformerede PCR produkter identificeres ved hybridisering til genspecifikke Pneumocystis jiroveci prober der er mærket med individuelle fluorophorer.

 
10) 
Konfirmation

Analysen er internt konfirmeret idet kliniske prøver der indeholder Pneumocystis jiroveci forventes at give et positivt resultat for både MSG og UCS generne.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende på klinisk mikrobiologisk afdeling: 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: 5 kopier (specifikt Pneumocystis jiroveci gen klonet i plasmid) pr. analyse

Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: Negative kontroller, samt positive Pneumocystis jiroveci kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Kontrol virus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation


Ekstern QC: Ikke tilgængelig

 
14) 
Måleområde

Analysen besvares kvalitativt.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Pneumocysti jiroveci forårsager opportunistiske infektioner i de nedre luftveje hos personer med et kompromitteret immunforsvar. Hos børn (ca. 1 år) kan primær infektion være associeret med et billede af øvre luftvejsinfektion.

 
18) 
Litteratur

  1. HH Larsen, ML von Linstow, B Lundgren, B Høgh, H Westh, JD Lundgren. Primary pneumocystis infection in infants hospitalized with acute respiratory tract infection. Emerg Infect Dis 2007; 13:66-72

  2. Hans Henrik Larsen et al, Journal of Infectious Diseases 2004; 189: 1679-83

11.10.2022