Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Legionella pneumophila eller andre Legionella arter, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Chlamydia psittaci.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni)

 

Best/Ord: 52010


Undersøgelse: Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni)

Materiale: ekspektorat, trakealsekret, nasophanrynxsekret eller BAL

Lokalisation: .

 
3) 
Prøvemateriale

Materiale fra nedre luftveje. Undersøgelsen udføres ikke på podning fra svælg eller nasopharynx.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Skal fremsendes i sterilt spidsglas eller ekspektorat dåse.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 24 timer

 
7) 
Analyse

Legionella pneumophila/species, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Chlamydia psittaci DNA PCR.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: 

Legionella pneumophila/species og/eller Mycoplasma pneumoniae og/eller Chlamydia pneumoniae og/eller Chlamydia psittaci DNA påvist


Negativ: 
Legionella pneumophila/species og/eller Mycoplasma pneumoniae og/eller Chlamydia pneumoniae og/eller Chlamydia psittaci DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Multiplex Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerasekæde-reaktion, PCR) på TaqMan platform. Opformerede PCR produkter identificeres ved hhv. Legionella species, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Chlamydia psittaci specifikke prober. Ved positiv analyse for Legionella species udføres ny PCR analyse for et Legionella pneumophila specifikt gen (mip).

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende mikrobiolog hospital tlf. 3862 6443 eller praksis tlf. 3862 6445.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke fastlagt

Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negative kontroller, samt positive Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Chlamydia psittaci kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Kontrolvirus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation.


Ekstern QC:
Analysen indgår i laboratoriets eksterne kvalitetskontrolprogram (QCMD).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Begrebet "Atypsk Pneumoni" er traditionelt en betegnelse for pneumoni forårsaget af "atypiske" ikke- eller vanskeligt dyrkbare bakterier – dvs. skyldes ikke "typiske" årsager til pneumoni, som fx Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae eller Moraxella catarrhalis. Begrebet er, ligesom den folkelige analog ”kold lungebetændelse”, obsolet og uden faglig begrundelse – men har trods dette overlevet i daglig klinisk tale som en beskrivelse af pneumoni forårsaget af Legionella pneumophila eller andre Legionella arter, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae eller Chlamydia psittaci.


Legionella pneumophila forårsager legionærsyge, samt den mildere influenza-lignende infektion Pontiac fever. Legionella bakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 – 45° C. Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol), der er forurenet med Legionella bakterier. Sygdommen er oftest associeret til rejseaktivitet, hvor der er kontakt til airconditionanlæg. De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste, ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse, ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre. Infektionen kan ikke behandles med penicillin. Førstevalget til behandling er makrolider, der kan trænge ind i de inficerede celler – evt. i kombination med fluorokinolon.


Mycoplasma pneumoniae er en human patogen bakterie, der forårsager asymptomatisk, mild eller, sjældent, sværere øvre eller nedre luftvejsinfektioner. Infektionen optræder hyppigt i epidemier med 3 - 4 års mellemrum. Bakterien har ingen cellevæg, hvorfor den ikke er følsom for penicillin. Førstevalg er makrolider.

 

Chlamydia pneumoniae er en human patogen bakterie, der forårsager asymptomatisk, mild eller, sjældent, sværere øvre eller nedre luftvejsinfektioner samt akut bronkitis hos voksne. Førstevalg er makrolider.

 

Chlamydia psittaci er en human patogen bakterie, der forårsager asymptomatisk, mild eller, sjældent, sværere øvre eller nedre luftvejsinfektioner, ornitose (papegøjesyge). Chlamydia psittaci er en sjælden årsag til pneumoni. Bakterien har ingen cellevæg, hvorfor den ikke er følsom for penicillin. Førstevalgsbehandling er: Doxycyclin


 
18) 
Litteratur

Der henvises til datablade for de enkelte analyser.

17.11.2022