Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen omfatter undersøgelse for antistoffer mod Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis og Legionella pneumophila (serogr. 1 - 6) ved mistanke om lungeinfektion med en af de pågældende bakterier, eller langvarig hoste, og hvor det ikke har været muligt at sende luftvejssekret undersøgelse til PCR for de pågældende mikroorganismer.


Bemærk: PCR må betragtes som værende den bedst egnede analyse til påvisning af de atypiske mikroorganismer.

 

Der henvises i øvrigt til datablade for de enkelte analyser.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Pneumoni-udr. (atypisk) antistof;P

 

Best/Ord: NPU09323 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C.

Prøven kan opbevares ved 2 - 8° C i op 5 døgn. Ved længere opbevaring før testning, kan prøven fryses ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres en gang om ugen. Svartid ca. 7 dage.

 
7) 
Analyse

Anvendte analysekit:

  • Novagnost Chlamydia pneumoniae IgG
  • Novagnost Chlamydia pneumoniae IgA
  • Novagnost Chlamydia pneumoniae IgM
  • Novagnost Mycoplasma pneumoniae IgG
  • Novagnost Mycoplasma pneumoniae IgM
  • Novagnost Bordetella pertussis toxin (PT) IgG
  • Zeus Scientific Elisa Legionella pneumophila /IgG/IgM/IgA) serogruppe 1 – 6


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Analysens navn: Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) antistoffer


Samtlige resultater besvares positivt og negativt.

I øvrigt henvises til de enkelte analysers datablade.

 
9) 
Princip for analysen

For analysedetaljer henvises til de enkelte analysers datablade.

Samtlige analyser udføres på en analyserobot – Bep2000 (Siemens).

 
10) 
Konfirmation

Konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ikke relevant

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Der henvises til datablade for de enkelte analyser.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Der henvises til datablade for de enkelte analyser.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Begrebet "Atypsk Pneumoni" er traditionelt en betegnelse for pneumoni forårsaget af "atypiske" ikke – eller vanskeligt dyrkbare bakterier – dvs. ikke forårsaget af "typiske" årsager til pneumoni, som fx Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae eller Moraxella catarrhalis.

Begrebet er, ligesom den folkelige analog "kold lungebetændelse", obsolet og uden faglig begrundelse – men har trods dette overlevet i daglig klinisk tale som en beskrivelse af pneumoni forårsaget af Legionella pneumophila eller andre Legionella arter, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae eller Chlamydophila psittaci.


 
18) 
Litteratur
18.07.2023