Pus og sårsekreter – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Klinisk tegn på infektion i sår eller bløddele.

Dyrkning fra kroniske sår (f.eks. ulcus cruris eller decubitus) er ikke indiceret medmindre, der er inflammation i omgivelserne.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, pus-podning eller sår-podning, anatomisk lokalisation angivet i fri tekst

 

Best/Ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Materiale: 

1) Sår-podning, sår-podning fra bidsår, sår-podning fra brandsår, sår-podning fra decubitus, sår-podning fra operationssår

2) Drænsekret, pus, sekret

Lokalisation: Der er forskellige valgmuligheder, alt efter valg af materiale.

 
3) 
Prøvemateriale

Pus, sårsekret eller podning fra absces, sår, slimhinder, bihuler, organer etc. tages før antibiotisk behandling påbegyndes.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Sterilt spidsglas med skruelåg til opsamling af pus, evt. ved hjælp af steril sprøjte og kanyle.

Podning fremsendes i ESwab.


  

 

Det er altid bedst at fremsende selve det inficerede materiale frem for en podepind.
Ved mængder over 1/2 - 1 ml bør materialet overføres til et sterilt spidsglas og fremsendes i dette.
Kun hvor det ikke er muligt at fremsende pus eller sekret, anvendes podepind ESwab. Undgå tilblanding fra tilstødende hud og slimhinder. Materialet skal tages dybt fra såret på overgangen til vitalt væv. I område med meget pus kan man med fordel vaske med sterilt saltvand før prøvetagning.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Hurtigst muligt til KMA, 445. Opbevaring i køleskab (4° C), indtil forsendelse.

 
6) 
Svartid

2 - 3 døgn efter prøvemodtagelse. 

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Fund af potentielt patogene bakterier må vurderes sammen med kliniske fund og er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man har fundet den ætiologiske agens til den pågældende infektion. Fra usterile lokalisationer med normalflora vil man ofte koncentrere sig om at identificere en eller flere potentielt patogene mikroorganismer.

Angivelse af følsomhedsbestemmelse for en funden bakterie betyder ikke, at antibiotisk behandling altid tilrådes. Det kan være nødvendigt at konsultere Klinisk Mikrobiologisk Afd. 
Falskt negative resultater kan fremkomme ved utilsigtet desinfektion af prøvematerialet forud for prøvetagningen, ved uhensigtsmæssig transport og/eller på grund af antibiotika i prøvematerialet. Identifikation og følsomhedsbestemmelse foretages på alle mikroorganismer, der skønnes at kunne være patogene.

 
9) 
Princip for analysen

Fra pus: Aerob + anaerob dyrkning for potentielt patogene bakterier, samt mikroskopi

 

Fra podning: Dyrkning afhængig af indikation og prøvetagningslokalisation.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Hospital: Se "Rationel anvendelse af antibiotika" i Antibiotikahåndbogen på KMAs side på Hvidovre Hospitals intra eller hjemmeside.

 

Praksis: se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

 
18) 
Litteratur
29.09.2021