Rubella virus (røde hunde) IgG (immunstatus)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analyse af rubellavirus IgG anbefales ved bestemmelse af patientens rubellavirus immunstatus efter vaccination eller infektion.

Svares "Ja" til promptspørgsmålet "Akut infektion?" tillægges rubellavirus- IgM.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: kode NPU04128 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 1,0 ml

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Prøven er holdbar i 3 uger ved 2 - 8° C, 3 dage ved 25° C, 3 måneder ved -20° C. 


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage.

Gennemsnitlig svartid er 4 dage.

 
7) 
Analyse

Rubella IgG cobas (Roche Diagnostics)

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Rubella virus (røde hunde) IgG (immunstatus)


AnalysesvarTolkning
Positiv*‌Patienten er immun efter overstået infektion eller vaccination
Negativ**‌Patienten er ikke immun
*‌ Et positivt resultat er foreneligt med et indhold af rubella IgG antistoffer på > 10 IU/ml, der internationalt er fastsat som grænsen for immunitet
*‌* Gravide, der er IgG og IgM negative, testes igen ved udgangen af 16. graviditetsuge for at afsløre en evt. antistof serokonversion. Efter endt graviditet skal vaccination tilbydes

 
9) 
Princip for analysen

Kvantitativ test efter Sandwichprincip. Elektrokemiluminescensimmunoassay (ECLIA). Analysen udføres på en fuldautomatisk analyserobot COBAS6000 (Roche Diagnostics, Mannheim).


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Det anbefales, at seronegative personer vaccineres.

En seronegativ gravid skal tilbydes vaccination efter endt graviditet. Seronegativ gravid gentestes ved udgangen af uge 16, med henblik på evt. IgG serokonversion – som anført under analysesvar.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.


Testen justeres løbende i forhold til WHO's Internationale anti-Rubella IgG Standard (NIBSC).


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant.

 
17) 
Baggrund

Akut infektion med rubellavirus sås før MFR vaccinationsprogrammet især hos børn og unge. Efter implementering af MFR vaccinationsprogrammet ses akut rubellavirus infektion meget sjældent – og kun i den uvaccinerede population.

Specielt uvaccinerede gravide er i risiko, da infektion med rubellavirus i første trimester kan forårsage svære medfødte misdannelser hos fosteret.

Rubellavirus kan optræde sporadisk hos indvandrere og blandt minoritetsgrupper, der er modstandere af MFR vaccinationsprogrammet.

På grund af de alvorlige komplikationer til kongenit rubellavirus infektion, er det vigtigt at bestemme immunstatus hos gravide.

 
18) 
Litteratur

  1. Banatvala JE, Brown DWG. Lancet 2004 3;363(9415):1127-37
28.03.2023