Rubellavirus IgM og IgG antistof (sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analyse af rubellavirus IgM og IgG anbefales ved mistanke om primær rubellavirus infektion (især hos gravide).

Analyse af rubellavirus IgG anbefales ved bestemmelse af patientens rubellavirus immunstatus efter vaccination eller infektion. Se særskilt datablad.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Rubella-antistof; (liste) eller Rubellavirus-Ab;P

 

Best/Ord: NPU14062

 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, 3 - 5 ml eller plasma. Mindste prøvevolumen er 1,0 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.
Prøven er holdbar i 3 uger ved 2 - 8° C, 3 dage ved 25° C, 3 måneder ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage

 
7) 
Analyse

IgM: VIDAS RUB IgM, bioMérieux, kat no 30 214

IgG: Rubella IgG cobas (Roche Diagnostics)

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Rubellavirus (røde hunde) IgM IgG (sygdom?)


Analysesvar Tolkning
Positiv*‌IgM eller IgG antistoffer er tilstede
Negativ‌IgM/IgG antistoffer er ikke tilstede
IgG positive svares med titer (IU/ml)

AnalysesvarTolkning
IgMIgG
‌Negativ‌Negativ‌Ikke inficeret– eller i inkubationsfasen**
‌Positiv‌Negativ‌Mulig aktuel infektion – ny prøve efter 2-4 uger***
‌Positiv ‌Positiv‌Aktuel/nylig infektion****
‌Negativ‌Positiv‌Tidligere infektion (ved > 10 IU/ml)
** Ved klinisk mistanke om eksposition gentages prøven efter 2 uger 
*** Med henblik på påvisning af IgG serokonversion
**** Prøven videresendes til SSI med henblik på aviditets undersøgelse af IgG  
Bemærk: Gravide der er IgG og IgM negative, testes igen ved udgangen af 16. graviditetsuge, for at afsløre en evt. antistof serokonversion. Efter endt graviditet skal vaccination tilbydes

 
9) 
Princip for analysen

IgM: Enzym Linked Flourescent Assay (ELFA) på VIDAS analyserobot (bioMérieux).

IgG: Kvantitativ test efter Sandwichprincip. Elektrokemiluminescensimmunoassay (ECLIA). Analysen udføres på en fuldautomatisk analyserobot COBAS6000. (Roche Diagnostics, Mannheim).

 
10) 
Konfirmation

IgM og IgG positive prøver sendes til SSI med henblik på aviditetsundersøgelse af IgG, for at afgøre om der er tale om akut eller tidligere infektion.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge på KMA kontakter rekvirenten, såfremt der er mistanke om akut rubella.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:


IgG:

Relativ sensitivitet: 99,9-100%

Relativ specificitet: 97,4 %-100%


IgM:

Sensitivitet: 100%

Specificitet: 99,1%

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller/kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver

 

Testen justeres løbende i forhold til WHO’s Internationale anti-Rubella IgG Standard (NIBSC).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja/Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant.

 
17) 
Baggrund

Akut infektion med rubellavirus var før MFR vaccinationsprogrammet hyppig, især hos børn og unge. Efter implementering af MFR vaccinationsprogrammet, ses akut rubellavirus infektion meget sjældent – og kun i den uvaccinerede population. Ofte vil infektionen være pådraget under ophold i udlandet.

Infektion under graviditet i første trimester, kan forårsage svære medfødte misdannelser hos fosteret.


Rubellavirus kan optræde sporadisk hos indvandrere og blandt minoritetsgrupper, der har fravalgt MFR vaccinationsprogrammet.

På grund af de alvorlige konsekvenser ved kongenit rubellavirus infektion, er det vigtigt at bestemme immunstatus hos gravide, gerne ved planlægning af graviditet, således at den seronegative gravide kan blive vaccineret forud for graviditet.

 
18) 
Litteratur

  1. Banatvala JE, Brown DWG. Lancet 2004 3;363(9415):1127-37

  2. Package insert Rubella IgG cobas, Roche Diagnostics, Mannheim

28.03.2023