SARS-CoV-2 og Influenza A+B DNA/RNA Point-of-Care undersøgelse – Liat*

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen er indiceret, hvor hurtig afklaring af infektionsstatus for SARS-CoV-2 og Influenzavirus type A og B ønskes

  1. med henblik på kontaktisolation af patienten
  2. med henblik på differentialdiagnose overfor meningitis


 
2) 
Rekvisition

WebReq: udbydes ikke praksis


Best/Ord:
52055

Undersøgelse: Coronavirus SARS-CoV-2 og Influenza virus A+B DNA/RNA

Materiale: Podning, nasopharynxsekret

Lokalisation: podning fra svælg eller næsesvælgrum (nasopharynx)


Bemærk: POC-testen må kun bestilles hvis man lokalt i afdelingen, f.eks. Akutmodtagelsen, selv analyserer på Cobas Liat POC-udstyr, godkendt af KMA.

 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharyngealt sug, podning fra nasopharynx eller svælg


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra nasopharynx eller svælg tages med ESwab (lyseblåt låg). Materiale fra luftveje (nasopharyngealt sug, ekspektorat, trachealsekret) podes med ESwab (lyseblåt låg).
Se lokal vejledning


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter lokal analyse. Inden transport opbevares prøve ved 4° C

 
6) 
Svartid

20 minutter fra analysestart

 
7) 
Analyse

cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv:  SARS-CoV-2 og/eller Influenzavirus type A eller B: Påvist
Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital

Negativ: SARS-CoV-2 og/eller Influenzavirus type A og B: Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kæde reaktion, PCR) på lokal "Point-of-Care" Liat platform. Opformerede PCR produkter identificeres med specifikke prober

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for teknisk support eller rådgivning omkring analysen kontaktes KMA's POCT specialist på tlf. 2452 9190 hverdage 8:00 – 15:30 

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet:

SARS-CoV-2: 1,2x10-2 TCID50/ml (12 copies/ml)

Influenza A: 2x10-3 – 2x10-2 TCID50/ml; Influenza B: 2-4x10-3 TCID50/ml


Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen re-testes på Statens Seruminstitut

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket og FDA godkendt

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

 
18) 
Litteratur

  1. *Producent: cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B, Roche Molecular Systems

23.11.2021