Screening i forbindelse med fæcesdonation

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

For at mindske risikoen for overførsel af resistente tarmbakterier i forbindelse med fækal mikrobiota transplantation (FMT), screenes fæcesdonationen for extended-spektrum betalaktamaseproducerende (ESBL) tarmbakterier, carbapenemase-producerende organismer (CPO) og vancomycin-resistente enterokokker (VRE). Undersøgelsen udføres på første og sidste donation i donationsperioden.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: 59016 


Undersøgelse: Screening i forbindelse med fæcesdonation

Materiale: Fæces

Lokalisation: .


 
3) 
Prøvemateriale

Fæces (donorfæces).

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Der podes fra donorfæces med E-swab (lyseblåt låg).

Fæces skal være synligt på pinden.

Fæces må endeligt ikke fyldes i røret.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med intern transport. Opbevares evt. i køleskab forud for transport.

 
6) 
Svartid

Negative prøver: 3 døgn

Positive prøver: besvares endeligt efter 3-4 døgn.

 
7) 
Analyse

Screening i forbindelse med fæcesdonation.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Negativ prøve besvares:

  • "Van A (PCR) Ikke påvist"
  • "Van B (araA2) Ikke påvist"
  • "Van B (SIR2) Ikke påvist"
  • "Ingen vækst af VRE (vancomycinresistente enterokokker)
  • "Ingen vækst af ESBL-producerende Enterobacterales"
  • "Ingen vækst af carbapenemase-producerende organismer"

 

Positiv prøve besvares med "Vækst af…bakterienavn…" med følgende kommentar:

  • Ved fund af ESBL: "ESBL"
  • Ved fund af CPO: "Carbapenemase-producerende organisme. Bakterien er anmeldelsespligtig."
  • Ved fund af VRE: "Vancomycin resistent Enterokok (VRE). Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital"

 
9) 
Princip for analysen

Der dyrkes for ESBL, CPO og VRE efter opformering. For VRE udføres endvidere screenings-PCR.


 
10) 
Konfirmation

Fund af ESBL, CPO og VRE konfirmeres.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved fund af ESBL-producerende bakterier, CPO eller VRE kan fæcesdonationen ikke anvendes til FMT af hensyn til risiko for overførsel af resistente bakterier. Prøvesvaret indgår i vurderingen forud for frigivelse af den karantænebelagte fæces, og ved positive fund kan fæces ikke frigives til anvendelse til FMT.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

VRE: PCR analysen kan detektere ned til 10-100 CFU/ml.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Generelt: Laboratoriet deltager i ekstern kvalitetskontrol.

For VRE PCR: Analysen indeholder intern kvalitetskontrol.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er ikke akkrediteret.

 
16) 
Andre oplysninger

Analysen anvendes kun til donorfæces.

 
17) 
Baggrund

Ved fækal mikrobiota transplantation indgives fæces, som er et komplekst humant materiale. Risikoen for at videregive smitsomme mikroorganismer mindskes ved, at donor og donorfæces gennemgår et ekstensivt screeningsprogram defineret i den nationale kliniske retningslinje (se under 18 Litteratur).


 
18) 
Litteratur

  1. "Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT)", Dahlerup et al, Udgående fra Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 12.11.20
06.12.2022