Svælgpodning – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved klinisk tegn på halsinfektion. I visse tilfælde ved smitteopsporing.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, Podning, Svælg

 

Best/Ord.: 10011

Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Materiale: Podning

Lokalisation: Svælg

 

Følgende bestilles på egen rekvisition:

Undersøgelse for kighoste (pertussis), se datablad "Bordetella pertussis/parapertussis DNA"

Undersøgelse for Neisseria gonorrhoeae, se datablad "Chlamydia og gonokokker DNA/RNA" 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra tonsiller og evt. andre områder i pharynx med tegn på inflammation.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

ESwab (lyseblåt låg)Så vidt muligt før antibiotisk behandling.

  • Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, der skal undersøges, og opsuge tiltrækkeligt materiale på podepinden
  • Podepinden stryges hen over den angrebne og evt. belagte slimhinde
  • Berøring af tungeryg og mundslimhinde bør undgås
  • Podepinden føres derefter helt ned i bunden af prøvemediet 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevares i køleskab indtil forsendelse. 


 
6) 
Svartid

1-2 døgn fra modtagelsen. 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Resistensbestemmelse udføres normalt ikke på hæmolytiske streptokokker, da de i Danmark indtil nu er fuldt følsomme for penicillin.

Hvis der ønskes resistensbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal det anføres på rekvisitionen, specielt ved penicillinallergi.


 
9) 
Princip for analysen

Rutinemæssigt foretages dyrkning med henblik på påvisning af hæmolytiske streptokokker; Streptococcus pyogenes gr.A og Streptococcus dysgalactiage (tidligere gr.C/G).

Ved oplysninger om " Mistanke om recidiverende tonsilit eller peritonsillær absces"  foretages desuden anaerob dyrkning. Det gælder specielt såfremt undersøgelse for Fusobacterium necrophorum ønskes, da det er en strikt anaerob og penicillinfølsom bakterie.


Ønskes undersøgelse for toxin-producerende  Corynebacterier (C.diphtheriae, C.pseudotuberculosus, C.ulcerans), Neisseria meningitides eller andre specielle bakterier, anbefales kontakt til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, da det kan kræve udvidet dyrkning og analyse.

Ønskes undersøgelse for Gonokokker anbefales anden analyse "Undersøgelse for Neisseria gonorrhoeae", se datablad "Chlamydia og gonokokker DNA/RNA"

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for vejledning eller rådgivning, kontakt vagthavende mikrobiolog på Hospital: tlf. 3862 6443 eller Praksis: tlf. 3862 6445.


Hospital: Se "Antibiotikahåndbog" på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings intranet eller hjemmeside, eller søg på VIP under "Antibiotikavejledning" og vælg "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer – håndbog"

 

Praksis: se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger 
17) 
Baggrund

Akut tonsilitis/halsbetændelse er en betændelsestilstand i halsen. De fleste halsbetændelser er af virale årsager, mens omkring 30% skyldes bakterier. Derfor anbefales at følge Centor kriterierne for diagnostik og antibiotikabehandling.

S.pyogenes er den hyppigste bakterielle årsag. S.dysgalactiae (tidligere gr C/G) kan dog også give samme symptomer, og disse er strepA test negative. 

Recidiverende tonsilitis kan evt skyldes andre mikroorganismer eller kræver andre antibiotika. Fusobacterium necrophorum er en anaerob bakterie, der kan være årsag til svær halsbetændelse med peritonsillær absces. Desuden kan fund af Arcanobacterium haemolyticum være årsag til recidiverende tonsilitis.

 

Hæmolytiske streptokokker kan findes hos helt symptomfri bærere, derfor skal undersøgelsen kun bestilles såfremt klinisk indikation. 

Anaerobe bakterier, foruden F.necrophorum, er en del af mundhulens normalflora. Derfor er vækst af anaerob blandingsflora ikke et sikkert diagnostisk fund.


 
18) 
Litteratur

  1. Brook I, Gober A. J. Recovery of interfering and beta-lactamase-producing bacteria fromgroup A beta-haemolytic streptococci carriers and non-carriers. Med Microbiol. 2006;55(Pt 12):1741.
  2. Ehlers Klug T, Rusan M, Fuursted K, Ovesen T. Fusobacterium necrophorum: most prevalent pathogen inperitonsillar abscess in Denmark.Clin Infect Dis. 2009;49(10):1467.
  3. DSAM- Dansk Selskab for Almen medicin. Vejledning. Akut faryngo-tonsillitis. https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=741&gotoChapter=741

19.01.2023