Svælgpodning – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved klinisk tegn på halsinfektion. I visse tilfælde ved smitteopsporing.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, Podning, Svælg

 

Best/Ord.: 10011

Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Materiale: Podning

Lokalisation: Svælg

 

Følgende bestilles på egen rekvisition:

Undersøgelse for kighoste (pertussis), se datablad "Bordetella pertussis/parapertussis DNA"

Undersøgelse for Neisseria gonorrhoeae, se datablad "Chlamydia og gonokokker DNA/RNA" 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra tonsiller og evt. andre områder i pharynx med tegn på inflammation.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

ESwab (lyseblåt låg)Så vidt muligt før antibiotisk behandling.

  • Det er vigtigt kun at berøre det slimhindeområde, der skal undersøges, og opsuge tiltrækkeligt materiale på podepinden
  • Podepinden stryges hen over den angrebne og evt. belagte slimhinde
  • Berøring af tungeryg og mundslimhinde bør undgås
  • Podepinden føres derefter helt ned i bunden af prøvemediet 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevares i køleskab indtil forsendelse. 


 
6) 
Svartid

1-2 døgn fra modtagelsen.

På svaret angives, om der er fundet hæmolytiske streptokokker eller evt. andre potentielle patogene bakterier.

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Resistensbestemmelse udføres normalt ikke på hæmolytiske streptokokker, da de i Danmark indtil nu er fuldt følsomme for penicillin.

Hvis der ønskes resistensbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal det anføres på rekvisitionen, specielt ved penicillinallergi.


 
9) 
Princip for analysen

Rutinemæssigt foretages dyrkning med henblik på påvisning af hæmolytiske streptokokker; Streptococcus pyogenes gr.A og Streptococcus dysgalctiage gr.C/G.

Ved oplysninger om kronisk og/eller recidiverende tonsilit foretages desuden anaerob dyrkning.


Ønskes undersøgelse for Corynebacterium diphteriae, Arcanobacterium haemolyticum, Fusobacterium necrophorum,Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides eller andre specielle bakterier, skal det anføres på rekvisitionen, da det kræver udvidet dyrkning og analyse.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for vejledning eller rådgivning, kontakt vagthavende mikrobiolog på Hospital: tlf. 3862 6443 eller Praksis: tlf. 3862 6445.


Hospital: Se "Antibiotikahåndbog" på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings intranet eller hjemmeside, eller søg på VIP under "Antibiotikavejledning" og vælg "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer – håndbog"

 

Praksis: se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Hæmolytiske streptokokker kan findes hos helt symptomfri bærere.

Recidiverende eller terapiresistent tonsillitis, kan evt. skulle behandles med andre antibiotika, da symptomerne kan skyldes andre mikroorganismer end hæmolytiske streptokokker. Angiv da som indikation for undersøgelsen: Kronisk og/eller recidiverende tonsilitis.

 
17) 
Baggrund

 
18) 
Litteratur

  1. Brook I, Gober A. J. Recovery of interfering and beta-lactamase-producing bacteria fromgroup A beta-haemolytic streptococci carriers and non-carriers. Med Microbiol. 2006;55(Pt 12):1741.
  2. Ehlers Klug T, Rusan M, Fuursted K, Ovesen T. Fusobacterium necrophorum: most prevalent pathogen inperitonsillar abscess in Denmark.Clin Infect Dis. 2009;49(10):1467.
  3. DSAM- Dansk Selskab for Almen medicin. Vejledning. Akut faryngo-tonsillitis. https://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=741&gotoChapter=741

28.09.2021