Syfilis antilipide antistoffer (RPR)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen bestilles af Medical Office Aps, Lægekontoret, Amaliegade 33 D, 1256 København K, og anvendes af søfolk m.fl. forud for ansøgning om indrejse til USA.


Testen omfatter syfilis screentest (COBAS) (der henvises til særskilt datablad "Treponema pallidum antistoffer (screen test)") og RPR.
 
RPR udføres også ved negativ screentest, da det er resultat af denne, der skal bruges ved ansøgningen. 

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Syfilis antilipide antistoffer (STS)


Bemærk:
Analysen kan ikke bestilles til prøvetagning på et klinisk biokemisk ambulatorium, men skal tages af Medical Office.

 

Best./ord.: Undersøgelsen udbydes ikke til hospitaler.


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, 3 - 5 ml. Mindste volumen 1 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Evt. i kølekasse.

Ved forsendelse med postvæsenet anvendes præfrankeret kuvert i henhold til udsendt information fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Opbevaring i køleskab (4 - 8°  C).

 
6) 
Svartid

Svar afgives indenfor en uge fra modtagelse af prøven i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 
7) 
Analyse

Analysen er kvalitativ, og de positive fund udtitreres.

 

RPR, Rapid Plasma Reagin card test, er en modificeret VDRL. Reagin-antistoffer i serum binder til cholesterol/cardiolipin/lecithin, og resultatet ses makroskopisk i form af sorte klumper. Serum fortyndes 2-fold, og titer er den reciproke værdi af højeste fortynding med makroskopiske klumper. 
DebenDiagnosticsLtD, UK.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Analysen besvares kvantitativt, og svares ud med titer: 0,1,2,4,8,16 …

 
9) 
Princip for analysen

RPR ikke-treponemal flokkulationstests til påvisning af reagin antistoffer i serum.

Testene er kvalitative, og de positive udtitreres til endepunkt.

 
10) 
Konfirmation

Nej

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Inkubationstid for syfilis er ca. 3 uger, men kan variere fra 9 dage til 90 dage. RPR kan være 2 - 4 uger om at blive positive efter smitte. Testen bør gentages i tilfælde af kendt eksposition i tilfælde af negative resultater.


Testene anvendes til at vurdere, om en patient med tidligere syfilis er re-inficeret.

Tidligere syfilis beskytter ikke mod re-infektion.


En positiv screentest hos en person, der ikke er kendt med tidligere syfilis, bør altid bekræftes med "fuld undersøgelse". Der henvises til datablad for "fuld undersøgelse".

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

RPR: Sensitivitet og specificitet ikke oplyst. Generelt for RPR gælder, at sensitivitet i primærstadiet er 86 %, 100 % i sekundærstadiet, 98 % i latent stadiet og 73 % i senstadiet. (SSI).

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ekstern QC: Serologi panel 2 gange årligt fra NEQAS, UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Som anført i indikationen.

 
18) 
Litteratur

  1. Package insert fra producenten (RPR: DebenDiagnosticsLtd.)

20.02.2024